مطالب روز

دویجه وله/ اتریش می‌خواهد که پول نقد و تلفن همراه پناهجویان را از آنان بگیرد.
دویچه وله/ آلمان متعهد است که ده هزار پناهجو را در چوکات برنامه اسکان مجدد اتحادیه اروپا بپذیرد.


گروهی از پناهجویان در جزیره لیسبوس یونان

دیدگاه

دومنیک بارچ، نماینده بخش آلمان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
مصاحبه با ذکریا بارکزی قونسل افغانستان
ژان ماری لوکلزیو: تفاوت قائل شدن میان مهاجران سیاسی و مهاجرانی که از چنگال فقر می‌گریزند، نفی غیرقابل تحمل انسانیت است. عکس از fr.wikipdia.org

اخبار

پولیس آلمان درحال کنترول پاسپورت
حواله در عربی و فارسی به معنای انتقال پول است، عکس از رویترز
EPA/ORESTIS PANAGIOTOU/ حکومت یونان در نظر دارد که بروشورهای معلوماتی در خصوص برخورد با پناهجویان را در این کشور توزیع نماید.

چشمدیدها

اروپا را بشناسیم

دویچه وله/ آلمان متعهد است که ده هزار پناهجو را در چوکات برنامه اسکان مجدد اتحادیه اروپا بپذیرد.
قانون هارتز ۴ از اول سال ۲۰۰۵ در آلمان به اجرا در آمد.
عکس از ریفیوجی لا کلینیک/ گروهی از دانشجویان حقوق دانشگاه شهرماینز