مطالب روز

عکس تزئینی، از پیکسابای.
بخش بیشتر شهروندان آلمان، نگاه خوشبینانه نسبت به حضور خارجیان در این کشور دارند.
کشتی آلمان در ماموریت دریایی"سوفیا"

دیدگاه

"میان دو تاریکی" مجموعه داستان جدید ناهید کشاورز با موضوع مهاجرت و پناهندگی
مهاجران ساکن جزیره ساموس یونان
رزاق سلطانی، مهاجر افغان در کاله.  عکس از مهدی شبیل

اخبار

گروهی از مهاجران در بوسنیا، ماه اکتبر  ٢٠١٨. عکس از  خبرگزاری رویترز، مارکو جوریکا.
مهاجران در بوسنیا: هر روز شماری از آن ها سعی می کنند خود را از طریق مرز این کشور به کرواسیا برسانند.
مهاجران در بوسنی. عکس از: مهاجرنیوز.

چشمدیدها

اروپا را بشناسیم

کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار پایان بخشیدن روند کنترول در حوزه شینگن گردید.
شماری از کشورهای اروپایی، کنترول مرزی را ادامه می‌دهند.
عکس از بنژامن لواسو، پلتفرم "اقدام در جهت کاریابی برای پناهندگان"