مطالب روز

اسکرین‌شات یا نماگرفت از صفحه ارین ارسون.
روش تازه وزارت داخله فدرال آلمان برای جلوگیری از ورود مجدد پناهجویان رد شده، چندان موثر نبوده است.
شماری از مهاجران قبل از رسیدن به سن قانونی در کشورهای شان ازدواج کرده اند.

دیدگاه

توزیع صندوق های رأی‌دهی در مرکز کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل. عکس از خبرگزاری رویترز
نشست سران اتحادیه اروپا؛ دیدگاه متفاوت صدر اعظم های آلمان و اتریش
نمای بیرونی زپی در نزدیکی فرودگاه رواسی در پاریس. عکس از: خجسته ابراهیمی.

اخبار

بانوی افغان در حال رای دادن. عکس از: رویترز/محمد اسماعیل.
تصویر بایگانی. محل گذر پناهجویان که از ایتالیا به فرانسه می‌آیند. عکس از: مهاجر نیوز.
مهاجران در مالتا و ایتالیا در انتظارآمدن به آلمان

چشمدیدها

اروپا را بشناسیم

نما‌گرفت یا اسکرین‌شات عکس راهنمای که توسط گروه «کشتی برای مردم» راه اندازه شده. عکس از: boats4people.org
خانواده ها و مردان مجرد در کنار هم، بدون کمترین فاصله برای رعایت حریم خصوصی و جسمی مهاجران. عکس از مهاجر نیوز
اعتراض مهاجران در برابر اخراج اجباری از سویس. عکس از اسوشیتد پرس.