هیئت تحریر

مهاجران افغان در حال بازگشت به افغانستان. عکس از خبرگزاری فرانسه.
پرسنل امور اضطراری در میدان هوایی حاضر بودند تا به هرگونه تحولی واکنش نشان دهند. اما آن ها انتظار فرار دسته جمعی از میدان هوایی را نداشتند
دادگاهی در یونان دو افغان متهم به قاچاق مهاجران را برائت داد. عکس: Creative Commons
مقام های فرانتکس در فرستادن پناهجویان از یونان به ترکیه نقش داشته اند./عکس: Reuters/G.Moutafis
دیدار پادشاه هالند از کمپ مهاجران (۳۱.۰۸.۲۰۲۲)
نمای از زاگرب پایتخت کرواسیا
بیرق های اتحادیه اروپا در برابر دفتر کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل. عکس: رویترز
پولیس آلمان
پاسپورت شهروندی آلمان و ترکیه
 «فاجعه حقوق اطفال» در افغانستان
پولیس پاریس خیمه‌های جوانان معترض را از مقابل ساختمان شورای ملی در پاریس برداشت. عکس: ژولیا دنفورت
افغان‌های بازگردانده شده از ایران. تصویر: IOM