ژولیا دومون

یونان همواره اتهامات عقب راندن مهاجران از مرزهایش را رد کرده است. عکس از سازمان ایجن بوت رپوت
کارگاه مجسمه سازی در سازمان ارمی دو سالو. عکس: ارمی دو سالو
ناسارا، مریم و کاریجا، سه زن مهاجر به همراه سایر خانواده‌های بدون مسکن، تصمیم گرفتند اردوگاهی را در بانیولی حومه پاریس ایجاد کنند. عکس: مهاجرنیوز
دو مهاجر زیر سن در پاریس. عکس: مهاجرنیوز/مهدی شبیل
اردوگاه مهاجران در جزیره ساموس یونان. عکس: پکچرالیانس
بلژیک با کمبود سرپرست قانونی برای مهاجران زیر سن اوکراینی مواجه است. عکس: پکچرالیانس
حدود دو صد تن از آوارگان اوکراینی در  یک لیسه شهر مرزی زاهونی جابجا شده‌اند. عکس از مهاجر نیوز
والری پکرس، نامزد راست (جمهوری خواهان)؛ امانوئل ماکرون، نامزد راست میانه
مهاجران بدون مدرک در حال اعتصاب در بوبینی، در حومه نزدیک پاریس، نوامبر ۲۰۲۱. عکس از  مهاجر نیوز
مرز میان اوکراین و پولند، ٢۴ فبروری ٢٠٢٢.  عکس: رویترز
مهاجران سوار بر یک قایق بادی در کانال مانش. عکس: رویترز
یک زن پناهجو در برابر کارمند اوفپرا در نیجر، ۲۰۱۸. عکس از مهدی شبیل