آلمان

عکس از تخلیه شهروندان و همکاران محلی اردوی آلمان از میدان هوایی بین المللی در کابل 
ماه اگست سال ۲۰۲۱
انالنا بئربوک وزیر خارجه آلمان در کنفرانس (۲۸ جون ۲۰۲۲) مبنی بر حمایت از جامعه مدنی افغانستان در برلین
آتش سوزی در یکی از اردوگاه های پناهجویان در آلمان (عکس آرشیف)
میدان هوایی بین المللی کابل: روند تخلیه افغان ها توسط سربازان امریکایی، آلمانی و دیگر کشور ها
روند تخلیه افغان ها در ماه آگست سال ۲۰۲۱ بعد از به قدرت رسیدن طالبان
عکس از تخلیه شهروندان و همکاران محلی اردوی آلمان از میدان هوایی بین المللی در کابل (آگست۲۰۲۱)
میدان هوایی "شونفلد" در برلین پایتخت آلمان
دیوان عالی اروپا در لوکزامبورگ
انا لنا بئربوک، وزیر خارجه آلمان/عکس: Michael Sohn/AP Picture/picture-alliance
در سال ۲۰۱۶ حق الحاق اعضای خانواده ها به پناهجویانی که محافظت فرعی دارند و در آلمان زندگی می کنند، به حالت تعلیق درآمد./عکس: picture-alliance/dpa/S. Pförtner
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
در هفته های اخیر شمار قابل توجهی از پناهجویان اوکرایینی به کشورشان بازگشته اند./عکس: Louisa Gouliamaki/AFP/Getty Images