آلمان

انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در جریان اعطای جایزه ملی ادغام.
مرکز رسیدگی و نگهداری پناهجویان در شهر بمبرگ آلمان
هورست زیهوفر، وزیرداخله آلمان
 قرار است که مهلت لازم برای بررسی مجدد تصمیماتی که در سال ۲۰۱۶ گرفته شده، تا پایان سال ۲۰۲۰ به پایان برسد
عکس از آرشیف: یکی از کارخانه‌ها در شهر کیمنتس آلمان
از راست به چپ: فریدریش مرتس، انگریت کرامپ کارنباور، ینس شپان
در صورتی که چنین سیستمی واقعا تایید شده و ایجاد شود، مهاجران را می‌توان بدون محاکمه در محکمه از کشور اخراج کرد
الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است
الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است
یک گروه از پناهجویان رد شده افغان از آلمان به کابل رسید.
سازمان حامی پناهجویان "پرو ازول" با اخراج پناهجویان افغان به کابل، مخالفت می کند.
پولیس آلمان. عکس آرشیف
(عکس:ارشیف)