آلمان

روش تازه وزارت داخله فدرال آلمان برای جلوگیری از ورود مجدد پناهجویان رد شده، چندان موثر نبوده است.
شماری از مهاجران قبل از رسیدن به سن قانونی در کشورهای شان ازدواج کرده اند.
مهاجران در مالتا و ایتالیا در انتظارآمدن به آلمان
پولیس آلمان در حال کنترول در یکی از مرز های این کشور
مسعود احمد صدیق یکی از مهاجران افغان در آلمان
اگر تقاضای پناهندگی رد گردد، متقاضی را خطر اخراج تهدید می کند
نشست سران اتحادیه اروپا؛ دیدگاه متفاوت صدر اعظم های آلمان و اتریش
پولیس یونان گروهی از پناهجویان را با پاسپورت های جعلی بازداشت کرده است.
افزون بر هانوفر، در سه شهر هامبورگ، کمنیتس و اشتوتگارت نیز چنین کورس های ویژه ای وجود دارد.
اتریش خواهان لغو لزوم تقسیم آوارگان در اتحادیه اروپا است
عکس از آرشیف دویچه وله/ جریان مصاحبه پاهندگی در یکی از دفترهای اداره مهاجرت
خانواده ها و مردان مجرد در کنار هم، بدون کمترین فاصله برای رعایت حریم خصوصی و جسمی مهاجران. عکس از مهاجر نیوز