آلمان


معرفی رسمی اعضای کابینه جدید آلمان توسط اشتاین مایر رئیس جمهور
یک پروژه دوره آموزشی کاری برای پناهجویان در بایرن
طرح تعلیق الحاق اعضای خانواده پناهجویانی که حفاظت فرعی دارند تا پایان ماه جولای سال‌روان تمدید گردید.
دویچه وله
خشونت علیه زنان پناهجو و مهاجر هنوز هم وجود دارد
دویچه وله/ شماری از افغان‌ها با خانواده ماریا غم‌شریکی کردند.
عکس: صنم عنبرین
عکس از آرشیف دویچه وله
پناهجویان در حال کار آموزی
افزایش نفوس در آلمان
 پناهندگی در کلیسا
دویچه وله/ میزان پذیرش پناهجویان در ایالت‌های مختلف آلمان متفاوت بوده است.