اتریش

عکس از دویچه وله
کودکان پناهجو در اروپا
ویزه شینگن
غفور حسین، شهروند بریتانیا، که با لاری غذای خود به مهاجران کمپ‌نشین غذا می‌دهد، عکس از غفور حسین.
اتحادیه اروپا و مساله مهاجرت
حفیظ الله، شکیب، ولی، ضمیر و عزیز گل...بعد از چندین سال تلاش برای پناهندگی در اروپا، آنان از اروپا اخراج و به کابل برگردانده شدند. چه بر سر آنان خواهد آمد ؟