اتریش

مقام های جزیره ساموس در یونان گفته اند که وضعیت در زمستان پیشرو از کنترول آنان خارج خواهد شد.
کشتی نجات مهاجران در مدیترانه. عکس از: رویترز.
نمایی از  محکمه عالی اروپا  در لوگزامبورگ
ماستر پلان مهاجرت دولت فدرال آلمان
کنترول مرز میان اتریش و آلمان
مهاجران در حال عبور از مرز اتریش و آلمان (عکس از آرشیف)
امجد خان، مهاجر افغان در شهر سالزبورگ اتریش. عکس از عاصم سلیم
پلیس آلمان در حال بدرقه گروهی از مهاجران. خبرگزاری رویترز
تظاهرات مردم آلمان در همبستگی با مهاجران
تیم فوتبال امودا. عکس از: مهاجرنیوز.
عکس از: مهاجر نیوز.
باربارا پریتلر  روانشناس و یکی از اعضای بنیانگذار مرکز درمانی «حمایت» در اتریش. عکس از: مهاجرنیوز.