اروپا

دویچه وله/ رقم درخواست پناهندگی در کشورهای اروپایی به ویژه آلمان کاهش یافته است.
گروهی از مهاجران
بیرق های شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا
عکس از دویچه وله/ وزرای داخله کشورهای عضو اتحادیه اروپا با هم دیدار می‌کنند.
عکس از آرشیف مهاجر نیوز/ رقم درخواست پناهجویان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا رو به کاهش است.
قایق مهاجران در مدیترانه
مسیر های "خطرناک" قاچاق انسان
پناهجویان در یونان
عکس از دویچه وله/ اتحادیه اروپا دو میلیارد یوروی دیگر برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان به ترکیه می‌دهد.
خانم اینگر استویبرگ، وزیر مهاجرت و عضو حزب راست میانه «ونستر»،
مهاجران در صحرای افریقا تنها رها گردیده اند. (عکس از آرشیف)
لیبیا به عنوان مسیر ترانزیت برای مهاجرین و پناهجویانی که به اروپا می‌روند، شناخته می‌شود.