افریقای جنوبی

حدود هفده میلیون دختر در سراسر جهان به گونه آواره زندگی می‌کنند.
دویچه وله/ شماری از پناهجویان به چندین دفتر در جزیره لیسبوس یونان هجوم بردند.