افغانستان

عکس از مهاجر نیوز| شماری از مهاجران ایرانی در شهر بیهاج بوسنیا
مرکز پذیرش مهاجران در جزیره خیوس یونان. عکس از ناصر احمدی.
رزاق سلطانی، مهاجر افغان در کاله.  عکس از مهدی شبیل
هورست زیهوفر، وزیرداخله آلمان
کمپ ویروتیر ( جنگل کوچک) در نزدیکی سواحل مانش. عکس از مهدی شبیل.
مهاجران ساکن در مرکز پذیرش جزیره ساموس یونان وضعیت این مرکز را فاجعه بار عنوان می‌کنند
در صورتی که چنین سیستمی واقعا تایید شده و ایجاد شود، مهاجران را می‌توان بدون محاکمه در محکمه از کشور اخراج کرد
الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است
الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است
یک گروه از پناهجویان رد شده افغان از آلمان به کابل رسید.
سازمان حامی پناهجویان "پرو ازول" با اخراج پناهجویان افغان از آلمان مخالفت کرد.
گارد ساحلی ترکیه در حال تلاش برای نجات پناهجویان
نمایی از  محکمه عالی اروپا  در لوگزامبورگ