افغانستان

شماری از مهاجران قبل از رسیدن به سن قانونی در کشورهای شان ازدواج کرده اند.
یک مهاجر زن در کمپ موریا
بانوی افغان در حال رای دادن. عکس از: رویترز/محمد اسماعیل.
مسعود احمد صدیق یکی از مهاجران افغان در آلمان
اگر تقاضای پناهندگی رد گردد، متقاضی را خطر اخراج تهدید می کند
توزیع صندوق های رأی‌دهی در مرکز کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل. عکس از خبرگزاری رویترز
نمایی دیگر از مهاجران افغان در ارزروم، عکس از محمد فاروق قانع
اعتراض علیه خراج ‌پناهجویان افغانستان در آلمان (۱۴ اگست ۲۰۱۸)
عکس از آرشیف دویچه وله
دوچرخه سوار ملی پوش افغان در آلمان پناهنده شده است
گروهی از مهاجران که به افغانستان اخراج شده اند
مهاجران افغان در پاکستان