افغانستان

سفارت افغانستان در یونان
عکس از دویچه وله
دویچه وله/ شماری از افغان‌ها با خانواده ماریا غم‌شریکی کردند.
عکس: صنم عنبرین
عکس از آرشیف دویچه وله
پناهجویان در حال کار آموزی
سمیع نوری در کارگاه دوخت لباس خود در پاریس ، روز ٢٧ مارس ٢٠١٧. عکس از  Joel Saget  از  AFP.
دویچه وله/ شماری از پناهجویان به چندین دفتر در جزیره لیسبوس یونان هجوم بردند.
دویچه وله
فرشته فروغ مکتب برنامه ریزی کمپیوتر را در منزلش ایجاد کرد.
دویچه وله/ لوئیزه امتسبرگ نماینده حزب سبز ها در پارلمان آلمان فدرال
بیجا شدگان داخلی در خوگیانی| عکس: ان آر سی \ عنایت الله آزاد