افغانستان

به گزارش شورای مهاجران ایالت بایرن، هواپیمایی که از میدان هوایی مونشن به حرکت درآمد، حامل۴۶ پناهجوی افغان بوده است.
نصیب الله در میدان هوایی برلین
مهاجران افغان برگشته از ایران در هرات
غذای رایگان برای پناهجویان در بوسنیا هرزگوینا
بر پناهجویان گیرمانده در بوسنیا چه می‌گذرد؟
گروهی از آوارگان در اوائل ماه اگست سال روان وارد خاک اسپانیا می شوند.
اخراج توده ای مهاجران افغان از ایران ادامه دارد
عکس از مهاجر نیوز| شماری از مهاجران ایرانی در شهر بیهاج بوسنیا
اگر تقاضای پناهندگی رد گردد، متقاضی را خطر اخراج تهدید می کند
افغان‌های مقیم ایران به صورت داوطلبانه این کشور را ترک می‌کنند. عکس از: آژانس خبرگزاری فرانسه.
عکس از آرشیف دویچه وله/ جریان مصاحبه پاهندگی در یکی از دفترهای اداره مهاجرت
الحاق اعضای خانواده پناهجویانی که حفاظت فرعی دارند از ماه اگست آغاز می شود