افغانستان

عبدالصبور در یک کافه در مرکز پاریس سرگذشتش را برای مهاجر نیوز  بازگو می کند. عکس از ژولیا دومون
عکس از دویچه وله/ رقم بیجاشدگان داخلی در سال گذشته به بیش از ۶۸ میلیون تن در جهان رسیده است.
این عکس عبدالصبور در نمایشگاه پاریس نزدهم به نمایش گذاشته شد. عکس از عبدالصبور.
مهاجران در اتریش
عکس از آرشیف دویچه وله
عکس از مجمع جهانی رسانه/ حامد کرزی در یک برنامه تلویزیونی
هورست زیهوفر، وزیر داخله فدرال آلمان.
عکس از آرشیف دویچه وله
گونتر بورکهارت، مدیر اجرایی سازمان «پروازول»
مسیر های "خطرناک" قاچاق انسان
بیشتر مهاجران کمپ کانال سن مارتین پناهجویان افغان
 بودند. عکس از واسع محسن
عکس از آرشیف دیچه وله