ایالات متحده امریکا

سازمان ملل می‌گوید که بیشتر افراد قاچاق شده در معرض آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند.
عکس از آرشیف/ گروهی از مهاجران افغان
مهاجران در ترکیه. عکس از مهاجر نیوز.
مقام های جزیره ساموس در یونان گفته اند که وضعیت در زمستان پیشرو از کنترول آنان خارج خواهد شد.
ماستر پلان مهاجرت دولت فدرال آلمان
یک نظامی افغان. عکس از خبرگزاری رویترز.
عکس از خبرگزاری رویترز
فرانسیس نگانوو.
سازمان ملل متحد امیدوار است که مهاجرت نه به حیث یک خطر بلکه به عنوان یک فرصت دیده شود.
تصویری بالا نشان‌دهنده وضعیت مهاجران در شمال پاریس در منطقه «له‌شپل» (La Chapelle) است. عکس از: رویترز
این گونه پولهای حواله ای برای بسیاری از کشورهای فقیر، یک عامل بسیار مهم اقتصادی به شمار می رود.
احمد حسین، مهاجر افغان در حال آموزش در یک کارخانه آلمانی. عکس از خبرگزاری رویترز.