ایتالیا

عکس از آرشیف دویچه وله
نمایی از شهر استانبول در ترکیه
خطرات ناشی از مهاجرت غیرقانونی به اروپا
نیروهای نجات در سواحل ایتالیا
مهاجری در لا شاپل از طرف پولیس مورد بازپرس قرار می‌گیرد، عکس از رویترز
گروهی از کمک‌کنندگان در دسامبر ۲۰۱۷ شکل گرفتند تا به مهاجرانی که از از مرز میان فرانسه و ایتالیا عبور می‌کنند آگاهی بدهند، عکس از رافائل فلیشمان، لا سیماد
پناهجویان نجات داده شده از دریا وارد ایتالیا می شوند.  ماه اپریل 2017، عکس از بوعالم روبشی.
کودکان پناهجو در اروپا
قایق پناهجویان در بحیره مدیترانه
مهاجران در ایتالیا
یکی از خانه‌های مهاجران در روستای لا بروچی که در عقب آن رستورانت اتنوس و ساختمان مرکزی قرار دارد
شرایط کار غیرقانونی پناهجویان در ایتالیا