ایران

مهاجران افغان در حال بازگشت به افغانستان. عکس از خبرگزاری فرانسه.
افغان‌های بازگردانده شده از ایران. تصویر: IOM
 تظاهرات زنان افغانستان و ایران در پاریس، ۲٧ نوامبر ۲۰۲۲. عکس: مهاجرنیوز
اخراج مهاجران افغان از ایران  به افغانستان
اعتراضات ایران
شماری از خبرنگاران افغان در مهاجرت
عکس از آرشیف/ اخراج پناهجویان رد شده از آلمان
Photo: M. Kappeler/picture-alliance
عکس آرشیف: مهاجران افغان در  مرز اسلام قلعه. عکس از پیکچر الیانس
در هفته های اخیر، روزانه هزاران مهاجر از ایران به افغانستان بر می‌گردند (عکس آرشیف)
یک گروه از پناهجویان افغان در مرز ایران و ترکیه در منطقه دغوبایزید در شرق ترکیه
عکس از Reuters/U. Bektas:
عکس از آرشیف: اخراج مهاجران افغان از ایران به افغانستان
یک شهروند افغانستان در منطقه رفسنجان ولایت کرمان ایران ده تن را  به شمول شش 
 هموطنش و چهار شهروند ایرانی با ضرب چاقو کشته است  (عکس آرشیف)