ایران

مهاجران افغان در پاکستان
عکس از دویچه وله/ سازمان ملل روند ثبت نام پناهجویان را در ترکیه متوقف خواهد کرد.
مهاجران  در کمپ "موریا"
پناهجوی همجنس‌گرای افغان با دوست‌پسرش
سعید فضل اولی، پناهجوی ایرانی در آلمان.
مهاجران افغان برگشته از ایران در هرات
بر پناهجویان گیرمانده در بوسنیا چه می‌گذرد؟
اخراج توده ای مهاجران افغان از ایران ادامه دارد
عکس از مهاجر نیوز| شماری از مهاجران ایرانی در شهر بیهاج بوسنیا
افغان‌های مقیم ایران به صورت داوطلبانه این کشور را ترک می‌کنند. عکس از: آژانس خبرگزاری فرانسه.
الحاق اعضای خانواده پناهجویانی که حفاظت فرعی دارند از ماه اگست آغاز می شود
مهاجران در کمپ بیهاچ در شمال بوسنیا. عکس از مهاجر نیوز