ایران

خشونت علیه زنان پناهجو و مهاجر هنوز هم وجود دارد
نمایی از کمپ روزکه در مجارستان، عکس از نرگس فاضلی
Photo: RFI / PERSIAN | نسیم وهابی در استودیو بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه
کیانوش رمضانی، کاریکاتوریست  ایرانی و بنیاد گذار United Sketch. عکس از صفحه فسیبوک کیانوش رمضانی.