ایران

عکس از مجمع جهانی رسانه/ حامد کرزی در یک برنامه تلویزیونی
مسیر های "خطرناک" قاچاق انسان
عکس از آرشیف دویچه وله
شرایط زندگی مهاجران در بوسنیا
مهاجران بازگشته از پاکستان در ولایت ننگرهار/ عکس از آی او ام
 اداره مهاجرت و پناهندگان آلمان
سازمان حامی پناهجویان "پرو ازول" از وضعیت روانی  پناهجویان  در آلمان نگران است
مهاجران در کورس آموزش زبان آلمانی
اردوگاه پناهندگان در گوتینگن
گروهی از مهاجران افغان  در جاده ای در استان آگری ترکیه، روز  ٨ اپریل ٢٠١٨. عکس از خبرگزاری رویترز.
پناهجویی که در یکی از اعضای اتحادیه اروپا پذیرفته نشود، در کشور دیگر این اتحادیه درخواست پناهندگی کرده نمی‌تواند.
عکس از آرشیف