ایران

مهاجران افغان برگشته از ایران در هرات
بر پناهجویان گیرمانده در بوسنیا چه می‌گذرد؟
اخراج توده ای مهاجران افغان از ایران ادامه دارد
عکس از مهاجر نیوز| شماری از مهاجران ایرانی در شهر بیهاج بوسنیا
افغان‌های مقیم ایران به صورت داوطلبانه این کشور را ترک می‌کنند. عکس از: آژانس خبرگزاری فرانسه.
الحاق اعضای خانواده پناهجویانی که حفاظت فرعی دارند از ماه اگست آغاز می شود
مهاجران در کمپ بیهاچ در شمال بوسنیا. عکس از مهاجر نیوز
صف درازی از مهاجران برای توزیع غذای شبانه در میدان ایستگاه ترن سارایوو. عکس از واسع محسن
عکس از مجمع جهانی رسانه/ حامد کرزی در یک برنامه تلویزیونی
مسیر های "خطرناک" قاچاق انسان
عکس از آرشیف دویچه وله
شرایط زندگی مهاجران در بوسنیا