بریتانیا

قایق مهاجران در  کانال مانش. عکس از  Twiter @Premar
عکس آرشیف: گروهی از پناهجویان  جوان در  کمپ گاشورا در رواندا. عکس از دویچه وله