بریتانیا

قایق مهاجران در کانال مانش. عکس: رویترز
قایق مهاجران در کانال مانش. عکس: رویترز
عکس: پکچرالیانس
قایق نجات مهاجران در کانال مانش. عکس: مهاجرنیوز
حداقل ٧۹ نوجوان مهاجر هنگام اقامت در هتلی در برایتون تحت مسوولیت وزارت داخله انگلستان ناپدید شدند. عکس: کریتیف کمون
دو قایق رها شده در ساحل کاله در شمال فرانسه. عکس: مهاجرنیوز/مهدی شبیل
قایق مهاجران در کانال مانش. عکس: رویترز
مهاجران سوار بر یک قایق بادی در کانال مانش. عکس: رویترز
آرشیف: مخالفان اخراج مهاجران به رواندا در مقابل وزارت داخله کشور بریتانیا  تظاهرات کردند. عکس از رویترز
خانواده‌های پناهجویان به دلیل بازماندن کودکان‌شان از مکتب، علیه دولت بریتانیا شکایت کردند. عکس: مهاجرنیوز
همکاران محلی شورای بریتانیا در افغانستا پس از ۱۸ ماه زندگی با ترس و بیم در خانه‌های امن، به انتقال امیدوار شده‌اند. عکس: مهاجرنیوز
بریتانیا در نظر دارد تا پناهجویان غیرقانونی را اخراج کند. عکس: مهاجر نیوز