بلغاریا

نمایی از کمپ روزکه در مجارستان، عکس از نرگس فاضلی
کودکان پناهجو در اروپا
دویچه وله
ویزه شینگن
حفیظ الله، شکیب، ولی، ضمیر و عزیز گل...بعد از چندین سال تلاش برای پناهندگی در اروپا، آنان از اروپا اخراج و به کابل برگردانده شدند. چه بر سر آنان خواهد آمد ؟