بلژیک

عکس از دویچه وله/ برگزاری مسابقات فوتبال میان پناهجویان به هدف ادغام موفق آنان صورت می‌گیرد.
عکس از: Pixabay
پولیس بلجیم/بلژیک
تصویری آرشیف از محل بود وباش در Porte d'Ulysse در حومه بروکسل.
پولیس آلمان در حال کنترول در یکی از مرز های این کشور
دانشگاه آزاد بروکسل، عکس از www.ulb.ac.be
بلژیک به کشور مهم ترانزیتی برای مهاجران بدل شده است
نیکو مهاجران را به خانه خود راه می‌دهد، عکس از مهاجر نیوز، بوآلم روباشی.
روزانه در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ مهاجر به مرکز بشردوستانه بروکسل مراجعه می‌کنند، عکس از بوآلم روباشی.