بلژیک

پناهجویان در برابر مرکز پذیرایی پوتی شتو در بروکسل، ۷ دسمبر ۲۰۲۱. عکس از داکتران دنیا/بلژیک
مهاجران در برابر مرکز پتی شاتو در بروکسل. عکس از سازمان داکتران دنیا
مهاجران در برابر آژانش فدرال مهاجرت در بلژیک، اگست ۲۰۲۲. عکس از پیکچر الیانس
 کنترل پلیس در بروکسل پایتخت بلژیک. عکس: رویترز
شهر اوسنابروک در عملیات پولیس که در آلمان انجام شد، در کانون اصلی توجه قرار داشت/عکس: Festim Beqiri/Tv7News/dpa/picture-alliance
بروکسل، ۱۷ جون سال ۲۰۲۲، پناهجویان در مقابل یک مرکز ثبت مشخصات صف کشیده اند. عکس: پکچرالیانس
صدها پلیس در عملیاتی که در پنج کشور اروپایی برای انهدام شبکه قاچاقچیان راه اندازی شده بود، شرکت کردند. عکس: رویترز
صدها مهاجر به دلیل عدم پذیرش در مراکز پناهندگی بلژیک در خیابان می خوابند. Plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés
گرفتاری مهاجران از سوی پلیس بریتانیا در کانال مانش، می سال جاری. عکس: رویترز
آرشیف: مرکز دیپورت مهاجران در بلژیک. عکس از مهاجر نیوز
بلژیک با کمبود سرپرست قانونی برای مهاجران زیر سن اوکراینی مواجه است. عکس: پکچرالیانس
در بروکسل دفتر خاصی برای ثبت نام مهاجران اوکراینی ایجاد شده است.. Crédit : Fedasil