بنگله دیش

به قربانی ۲۳ ساله قاچاق جنسی در یک خانه امن در انگلستان پناهبه داده شده است
حواله در عربی و فارسی به معنای انتقال پول است، عکس از رویترز
کودکان پناهجو در اروپا
پناهجویان در یونان