ترکیه

حصار مرزی میان ترکیه و یونان
گارد ساحلی ترکیه در حال تلاش برای نجات پناهجویان
کودکان مهاجر افغان در حال مکتب رفتن در یونان. عکس از یونسکو.
مهاجران در کورس آموزش زبان آلمانی
اداره مهاجرت آلمان
عکس از حسین کرمانی- مهاجر نیوز- انکرسنتر
دیوان محاسبات اروپا
گارد ساحلی ترکیه در حال تلاش برای نجات پناهجویان
مهاجران در جزیره یونانی لیسبوس
قاچاقبران انسان با بکار گیری قایق‌های غیرمعیاری پناهجویان را انتقال می‌دهند.
نمایی از یک کمپ مسدود شده مهاجران در جزیره کیوس در یونان. عکس از مهاجر نیوز
شش مهاجر در مرز میان ترکیه و سوریه جان باخته اند.