ترکیه

اوروس، منطقۀ مرزی میان یونان و ترکیه. عکس: مهاجر نیوز
 مهاجران در حال غرق شدن
تصویری از مهاجران افغان در مرز یونان و ترکیه. عکس: آرشیف
عقب راندن غیر قانونی پناهجویان در بحیره اژه
گارد ساحلی یونان در جریان یکی از عملیات هایش در بحیره اژه (عکس آرشیف)
کشتی فرانتکس در حال نظارت در  آب های یونان. عکس: پکچرالیانس
روند اخراج مهاجرین افغان از ترکیه در روزهای آینده تسریع خواهد شد
مرکز اخراج مهاجران افغان در شهر اروزم  در ترکیه. عکس: آرشیف
گروهی از افغان ها در مرکز اخراج در ارزروم ترکیه. عکس از آرشیف
قایق مهاجران در دریای اژه میان ترکیه و یونان. عکس از آرشیف/ پکچرالیانس
شهر استانبول در ترکیه. عکس: رویترز
پناهجویان افغان در انتظار قاچاقبران هستند تا با موتر به ترکیه انتقال داده شوند./عکس: Ozan Kose/AFP/Getty Images