تونس

آلمان با کشورهای مغرب در زمینه اخراج مهاجران توافق کرده است.
انگلا مرکل، صدراعظم آلمان
یکی از مهاجران روی  کشتی «Sarost 5». عکس از: مهاجر نیوز.
یکی از مهاجران در کشتی « Sarost5» در سواحل کشور تونس. عکس از: مهاجر نیوز.
شماری از پناهجویان اخراج شده از آلمان در کابل
حدود ۴۰ مهاجر در نزدیکی سواحل تونس گیر افتاده‌اند. عکس از: مهاجر نیوز.
یک پناهجو در حال اخراج از آلمان
قایق مهاجران در مدیترانه
محکمه قانون اساسی آلمان در شهر کارلسروهه
سمیع ا.، محافظ سابق اسامه بن لادن