رواندا

قایق مهاجران در کانال مانش. عکس: پرفکتور مانش
یکی از اقامتگاه هایی که حکومت رواندا می گوید برای سکونت پناهجویانی که از بریتانیا اخراج می شوند، آماده کرده است./عکس: Victoria Jones / picture alliance / dpa / empics
هواپیمایی که گمان می‌رود حامل مهاجران به رواندا باشد، از پرواز خودداری کرد. عکس: رویترز
مخالفان اخراج مهاجران به رواندا در مقابل وزارت داخله کشور انگلستان تظاهرات کردند، ١٣جون ٢٠٢٢. عکس: رویترز
بسیاری از مردم و شخصیت های برجسته از پلان حکومت بریتانیا برای فرستادن پناهجویان به رواندا انتقاد کردند. عکس: پکچرالیانس
رسیدن مهاجران در بندر جنوب انگلستان، می سال جاری. عکس: پکچرالیانس
گرفتاری مهاجران از سوی پلیس بریتانیا در کانال مانش، می سال جاری. عکس: رویترز
مهاجران در بندر دوور انگلستان، برج می سال جاری. عکس: رویترز
گروهی از مهاجران که از کانال مانش عبور کرده اند توسط گارد ساحلی بریتانیا به منطقه کانت منتقل گردیند. تاریخ نهم ماه می سال ۲۰۲۲
مهاجران تازه رسیده به بندر دوور انگلستان، می ۲۰۲۲. عکس: رویترز
 نمای از اردوگاه مهاجران در کاله: در این اردوگاه بیشتر مهاجران  سودانی هستند، اپریل ۲۰۲۲. عکس: مهاجرنیوز
مهاجران پس از عبور از کانال مانش به دوور می رسند، ١۴ اپریل ٢٠٢.  عکس: رویترز