روسیه

  مهاجران در مرز اوکراین با پولند منتظر عبورهستند. عکس: رویترز
اداره فدرال مهاجرت وپناهندگی آلمان (بامف)/عکس: picture-alliance/Geisler-Fotopress
مارکو بوشمن، وزیرعدلیه آلمان
اوکرایین ها در حال فرار از جنگ
ورود پناهندگان اوکرایینی به ایستگاه راه آهن در بوداپست، مجارستان
  مهاجران در مرز اوکراین با پولند منتظر عبور هستند. عکس: رویترز
شهروندان اوکراینی به مرز هنگری رسیدند، ۲۷ فبروری ۲۰۲۲. عکس: رویترز
افراد در حال فرار به مرز میان اوکراین و هنگری. عکس: رویترز
عکس از آرشیف/ هجوم پناهجویان از قلمرو بلاروس به پولند در ماه های اخیر سال ۲۰۲۱  

Photo:  Leonid Scheglov/Reuters
پروازی یکی از هواپیما ها از میدان هوایی کابل (عکس آرشیف)
روند تخلیه افغان ها توسط کشور های غربی
قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان با پوتین رئیس جمهور روسیه (آرشیف)