سوریه

عکس از دویچه وله/ رقم بیجاشدگان داخلی در سال گذشته به بیش از ۶۸ میلیون تن در جهان رسیده است.
عکس از آرشیف دویچه وله
دویچه وله/ از سال ۲۰۱۱ تا به حال، بیش از پنج میلیون سوریایی کشورشان را ترک کرده اند.
عکس از آرشیف/ یک پناهجوی متهم به قتل دانشجوی آلمانی
پولیس یونان در حال بازجویی خیمه های پناهجویان
الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است
پولیس بلجیم/بلژیک
 اداره مهاجرت و پناهندگان آلمان
پناهجویان می توانند از خدمات بخش هایی از سیستم صحت آلمان بهره مند شوند
تظاهرات مردم آلمان برای اعلام همبستگی و علیه عوامگرایی در شهر مونشن . (عکس از آرشیف)
عکس از آرشیف دویچه وله
سازمان حامی پناهجویان "پرو ازول" از وضعیت روانی  پناهجویان  در آلمان نگران است