سوریه

شماری از مهاجران قبل از رسیدن به سن قانونی در کشورهای شان ازدواج کرده اند.
عکس از آرشیف دویچه وله/ جریان مصاحبه پاهندگی در یکی از دفترهای اداره مهاجرت
اعتراض مهاجران در برابر اخراج اجباری از سویس. عکس از اسوشیتد پرس.
عکس از دویجه وله/ دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان از کمبود شدید منابع مالی شکایت کرده است.
حدود هفده میلیون دختر در سراسر جهان به گونه آواره زندگی می‌کنند.
مهاجران در کمپ "موریا"
شمار زیادی از مهاجران در قبرس از نبود زمینه های کار شکایت می کنند.
مهاجران  در کمپ "موریا"
شهر کمنیتس در شرق آلمان شاهد تظاهرات گسترده اعتراض آمیز بود
پناهجویان در مجارستان با چالش‌های مضاعف روبرو اند.
الحاق اعضای خانواده پناهجویانی که حفاظت فرعی دارند از ماه اگست آغاز می شود
عکس از دویچه وله/ بیجاشدگان داخلی سوریه به مناطق اصلی خود باز می‌گردند.