سوریه

مرکز پذیرش مهاجران در جزیره خیوس یونان. عکس از ناصر احمدی.
هورست زیهوفر، وزیرداخله آلمان
الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است
الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است
عکس از صفحه دویچه وله/ سارا ماردینی و خواهرش یوسرا که هر دو شناگران ماهر سوریایی هستند.
سن نیمی از اشخاصی که بیجاشده و یا مجبور به ترک کشورشان  شده اند، کمتر از ۱۸ سال است.
تقریبا دو سوم (۶۱ درصد) از اطفالی که در این نظر پرسی شرکت کردند، گفتند که دوستان مهاجر یا مهاجر تبار دارند.
اداره مهاجرت آلمان
 این پروژه را سازمان امدادی کاتولیک «Malteser Hilfsdienst e. V.» تمویل کرده است.
پارلمان فدرال آلمان
بیشتر پناهجویانی که دچار مشکلات روانی شده اند، از عراق و سوریه هستند
مهاجران در آلمان از موبایل شان استفاده می کنند.
عکس از آرشیف دویچه وله/ پناهجویانی را نشان می‌دهد که قایق حامل شان در مدیترانه غرق شده است.