سوریه

الحاق اعضای خانواده پناهجویانی که حفاظت فرعی دارند از ماه اگست آغاز می شود
عکس از دویچه وله/ بیجاشدگان داخلی سوریه به مناطق اصلی خود باز می‌گردند.
الحاق اعضای خانواده پناهجویانی که حفاظت فرعی دارند از ماه اگست آغاز می شود
جودی پناهجوی سوریایی
دیدگاه های شماری از پناهجویان در مورد مهاجرت به آلمان
 دو زن مهاجر از جمله سه خانواده سوری  با کودکان شان در میدان ایستگاه قطار سارایوو. عکس از مهاجر نیوز
عکس از دویچه وله/ رقم بیجاشدگان داخلی در سال گذشته به بیش از ۶۸ میلیون تن در جهان رسیده است.
عکس از آرشیف دویچه وله
دویچه وله/ از سال ۲۰۱۱ تا به حال، بیش از پنج میلیون سوریایی کشورشان را ترک کرده اند.
عکس از آرشیف/ یک پناهجوی متهم به قتل دانشجوی آلمانی
پولیس یونان در حال بازجویی خیمه های پناهجویان
الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است