سوریه

پناهجویان در حال کار آموزی
دویچه وله
کودکان پناهجو در اروپا
کودکان پناهجوی سوریایی با مشکلات مختلف در اردوگاه های اردن روبرو می باشند.
پناه‍‌جویان در برابر مرکز پذیرایی از پناهجوبان در پورت دو لا شاپل در شمال پاریس/ عکس از مهدی شبیل
پناهجویان در بحیره مدیترانه