سومالیا

عکس از دویجه وله/ دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان از کمبود شدید منابع مالی شکایت کرده است.
پناهجو از طریق صلیب سرخ آلمان در جست و جوی خانواده‌های خود اند
پلیس هنگام بدرقه یکی از آخرین پناهجویان ساکن در کمپ سن دنی که ظاهرا حاضر نبود کمپ را ترک کند. عکس از واسع محسن
یک پروژه دوره آموزشی کاری برای پناهجویان در بایرن
پناهجویان رد شده در شهر لایپزیگ آلمان
مهاجران در ایتالیا