سویدن

دو پناهجوی خردسال در سویدن. عکس از آرشیف مهاجر نیوز
بیرق های شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا
اروپایی ها در کل نسبت به این مسئله که اسلام با ارزش ها و فرهنگ کشورشان سازگار است، نگاه های متفاوتی دارند
عزیزالله نهفته، نویسنده افغان ساکن سویدن
آزیتا رفعت عضو حزب "مرکز" سویدن و نماینده سابق پارلمان افغانستان
پناهجویان در مرز کرواسیا
کودکان پناهجو در اروپا
عکس از آرشیف
بیرق های شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا
دویچه وله
حفیظ الله، شکیب، ولی، ضمیر و عزیز گل...بعد از چندین سال تلاش برای پناهندگی در اروپا، آنان از اروپا اخراج و به کابل برگردانده شدند. چه بر سر آنان خواهد آمد ؟