سویدن

آزیتا رفعت عضو حزب "مرکز" سویدن و نماینده سابق پارلمان افغانستان
پناهجویان در مرز کرواسیا
کودکان پناهجو در اروپا
عکس از آرشیف
بیرق های شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا
دویچه وله
حفیظ الله، شکیب، ولی، ضمیر و عزیز گل...بعد از چندین سال تلاش برای پناهندگی در اروپا، آنان از اروپا اخراج و به کابل برگردانده شدند. چه بر سر آنان خواهد آمد ؟