عراق

عکس از مهاجر نیوز| شماری از مهاجران ایرانی در شهر بیهاج بوسنیا
چند مهاجر کرد عراقی در کمپ پویتوک در گراند سنت.  پولیس همه روزه مهاجران را مجبور می‌کند خیمه های خود را جمع کنند. عکس از مهدی شبیل
مرکز پذیرش مهاجران در جزیره خیوس یونان. عکس از ناصر احمدی.
هورست زیهوفر، وزیرداخله آلمان
رحمان، مهاجر ١٥ ساله کرد عراقی که از  فلج جسمی و عقب ماندگی ذهنی رنج می برد. عکس از مهدی شبیل.
الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است
الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است
تقریبا دو سوم (۶۱ درصد) از اطفالی که در این نظر پرسی شرکت کردند، گفتند که دوستان مهاجر یا مهاجر تبار دارند.
اداره مهاجرت آلمان
مهاجران در حال عبور از مرز اتریش و آلمان (عکس از آرشیف)
پارلمان فدرال آلمان
مهاجران در آلمان از موبایل شان استفاده می کنند.
عکس از آرشیف دویچه وله/ پناهجویانی را نشان می‌دهد که قایق حامل شان در مدیترانه غرق شده است.