فرانسه

عبدالصبور در یک کافه در مرکز پاریس سرگذشتش را برای مهاجر نیوز  بازگو می کند. عکس از ژولیا دومون
کشتی اکواریوس روز شنبه ١٧ جون  در بندر والنسیا در اسپانیا. عکس از مهدی شبیل
این عکس عبدالصبور در نمایشگاه پاریس نزدهم به نمایش گذاشته شد. عکس از عبدالصبور.
REUTERS/Heino Kalis | کشتی "آکواریوس" حامل ۶٢٩ پناهجو در بندر "والنسیا" در اسپانیا. یکشنبه ٢٧ خرداد/ ۱٧ ژوئن ٢٠۱٨
بازرس عمومی نظارتخانه‌‌های فرانسه : کودکان نباید به نظارتخانه ها فرستاده شوند. عکس از خبرگزاری رویترز
Karpov / SOS Mediterranee/Handout via REUTERS | حمل مهاجرین از کشتی "اکواریوس"، با همکاری مشترک سازمان "اِس.اُ.اِس. مدیترانه" و سازمان "پزشکان بدون مرز در دریای مرکزی مدیترانه. ٢٢ خرداد/ ١٢ ژوئن ٢٠۱٨
عکس از سایت پلیس ملی فرانسه
مهاجرانی که موفق شده اند در ماه فبروری ٢٠١٧ از مرزهای ایتالیا و فرانسه عبور کنند. عکس از مهدی شبیل
شماری از پناهجویان در شمال پاریس. عکس از مهدی شبیل
بیشتر مهاجران کمپ کانال سن مارتین پناهجویان افغان
 بودند. عکس از واسع محسن
خاطره در منزلش در یکی از شهرهای کوچک شمال فرانسه. عکس از واسع محسن.
مرکز رهایشی موقت در بوا دو بولوین در پاریس. عکس از لسلی کاره ترو