قبرس

عکس از آشیف/ شماری از پناهجویان در حال ورود به اداره مهاجرت
شمار زیادی از مهاجران در قبرس از نبود زمینه های کار شکایت می کنند.
یک کشتی حامل پناهجویان در قبرس غرق در آب گردید.
مهاجران نجات‌یافته در دریای مدیترانه در سال ۲۰۱۷، عکس از رویترز