لتونیا

نگهبانان مرزی لتونی در امتداد حصار مرزی میان بلاروس و لتونی گرمه می‌زنند، سپتمبر ۲۰۲۱. عکس از  رویترز
ماموران گارد مرزی لتونی از کنار حصار موقتی که با سیم خاردار در مرز این کشور با بلاروس ساخته شده است، عبور می کنند. ۲۸ سپتمبر سال ۲۰۲۱. REUTERS/Ints Kalnins
۲۸ سپتمبر سال ۲۰۲۱، روبژنیکی، لتونی:  گاردهای مرزی این کشور از کنار حصار مرزی با سیم خاردار در مرز مشترک با بلاروس عبور می کنند/ REUTERS/Ints Kalnins
مرز لتوانیا با بلاروس