هندوستان

عکس از آرشیف: هندوستان
مهاجران افغان در هند. عکس: حق کاپی محفوظ است.
مهاجران افغان در هند
یک مرکز صحی در ایالت اوتاراپرادش در هند. عکس از  دانش صدیقی/ رویترز
عکس از آرشیف دویچه وله/ شماری از شهروندان هندوستان تلاش می‌کنند که به یک وسیله نقلیه سوار شوند.
بازگشت توده ای مهاجران افغان از ایران در ماه مارچ
سازمان ملل متحد خواهان دسترسی همه مهاجران و \ناهجویان به خدمات درمانی و رفاهی می باشدږ
با مسدود شدن مرز افغانستان با پاکستان و قطع تردد هوایی به هندوستان، هزاران افغان در این دو کشور گیر مانده اند.
عکس از دویچه وله/ آلمان در نظر دارد در مسوده قانون تازه، روند ورود کارگران مسلکی را به این کشور تسهیل کند.
عکس از آرشیف دویچه وله Reuters- A.Abidi/ هند قانون شهروندی بحث برانگیز را سرانجام تصویب کرد.
تعدادی از مهاجران بنگله‌دیشی که توسط امداد گران " اکواریوس" از آب‌های مدیترانه نجات داده شدند، ماه می ٢٠١٧.  عکس از شارلوت بواتیو/ مهاجر نیوز
مهاجرین کاری در سال گذشته، پول بیشتری را به کشورهای مبدأ شان فرستاده اند.