پاکستان

عکس از مجمع جهانی رسانه/ حامد کرزی در یک برنامه تلویزیونی
مسیر های "خطرناک" قاچاق انسان
عکس از آرشیف دیچه وله
شرایط زندگی مهاجران در بوسنیا
عکس از آرشیف/ یک پناهجوی متهم به قتل دانشجوی آلمانی
پولیس یونان در حال بازجویی خیمه های پناهجویان
مهاجران بازگشته از پاکستان در ولایت ننگرهار/ عکس از آی او ام
بیش از ۷۰۰۰ مهاجر در کمپ موریا زندگی می کنند
پناهجویان در جاده های یونان
تصویر یک خانوداه  پناهجو
شماری از پناهجویان در پورت دو لا شاپل، در شمال پاریس. عکس از مهدی شبیل.
یک پروژه دوره آموزشی کاری برای پناهجویان در بایرن