پاکستان

مهاجران بازگشت کننده از ایران در مرز اسلام قعلعه در هرات (عکس از آرشیف)
تظاهرات احزاب بنیادگرا در پاکستان علیه لغو حکم اعدام آسیه بی بی، ٢ نومبر ٢٠١٨. عکس از خبرگزاری رویترز
مهاجران در آلمان از موبایل شان استفاده می کنند.
پولیس آلمان
مهاجران افغان در پاکستان
شمار زیادی از مهاجران در قبرس از نبود زمینه های کار شکایت می کنند.
عکس از آرشیف دویچه وله/ جریان مصاحبه پاهندگی در یکی از دفترهای اداره مهاجرت
شیراز بهاتی، مهاجر بیست ساله پاکستانی در لیبیا.
کاشف کاظمی ۲۷ ساله؛ مهاجر از پاره‌ چنار پاکستان
دیدگاه های شماری از پناهجویان در مورد مهاجرت به آلمان
صف درازی از مهاجران برای توزیع غذای شبانه در میدان ایستگاه ترن سارایوو. عکس از واسع محسن
عکس از مجمع جهانی رسانه/ حامد کرزی در یک برنامه تلویزیونی