پاکستان

مهاجران در ایتالیا
عکس از آرشیف/ گروهی از مهاجران افغان
به قربانی ۲۳ ساله قاچاق جنسی در یک خانه امن در انگلستان پناهبه داده شده است
مهاجران در مرز بوسنیا با کرواسیا
مهاجران بازگشت کننده از ایران در مرز اسلام قعلعه در هرات (عکس از آرشیف)
تظاهرات احزاب بنیادگرا در پاکستان علیه لغو حکم اعدام آسیه بی بی، ٢ نومبر ٢٠١٨. عکس از خبرگزاری رویترز
مهاجران در آلمان از موبایل شان استفاده می کنند.
پولیس آلمان
مهاجران افغان در پاکستان
شمار زیادی از مهاجران در قبرس از نبود زمینه های کار شکایت می کنند.
عکس از آرشیف دویچه وله/ جریان مصاحبه پاهندگی در یکی از دفترهای اداره مهاجرت
شیراز بهاتی، مهاجر بیست ساله پاکستانی در لیبیا.