پاکستان

 آرشیف: عکس از پکچرالیانس
مهاجران افغان در پاکستان با خشونت، آزار و اذیت پولیس این کشور روبرو اند
مهاجران افغان در پاکستان با خشونت، آزار و اذیت پولیس این کشور روبرو اند
مهاجران افغان در پاکستان
مسیر تورخم بین افغانستان و پاکستان. 
عکس از آرشیف
شماری از خبرنگاران افغان در مهاجرت
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به پاکستان هنوز ادامه دارد
رسیدن شماری از مهاجران افغان در میدان هوایی شهر انوفر آلمان
سفر انالنا بئربوک، وزیر خارجه آلمان به پاکستان (۷جون ۲۰۲۲)
هزاران شهروند افغانستان در اثر سرازیر شدن سیلاب در پاکستان متاثر شده اند
 Photo: Amer Hussain/Reuters
افغان هایی که از مرز افغانستان به پاکستان می روند. عکس: پکچرالیانس
عکس آرشیف: نیروهای امنیتی در مرز مشترک مقدونیه شمالی و یونان گزمه می‌زنند. عکس از جورج لیکوفسکی