پاکستان

شماری از پناهجویان در پورت دو لا شاپل، در شمال پاریس. عکس از مهدی شبیل.
یک پروژه دوره آموزشی کاری برای پناهجویان در بایرن
دویچه وله/ شماری از پناهجویان به چندین دفتر در جزیره لیسبوس یونان هجوم بردند.
پناهجویان در یونان
مهاجران افغان در پاکستان