پاکستان

خیمه یک مهاجر در یکی از ساختمان‌های متروک و نیمه ویران در شهر بیهاج بوسنیا، ۲۰۲۱. عکس از مهاجر نیوز
تعدادی از مهاجران افغان در مقابل دفتر  کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پیشاور پاکستان منتظر بازگشت به افغانستان هستند. عکس: سازمان ملل
روند تخلیه شهروندان افغانستان پس از سقوط کابل به دست طالبان هنوز هم کماکان جریان دارد
عکس از آرشیف
گروهی از افغان ها در مرکز اخراج در ارزروم ترکیه. عکس از آرشیف
صدها شهروند افغانستان در پاکستان منتظر اند تا به کشورهای دیگر جهان منتقل شوند
عکس آرشیف: طاهر علی
خبرنگاران افغان به دلیل عدم رسیدگی دوسیه هایشان در سفارت خانه های خارجی در پاکستان اعتراض کردند. ۱۸ جولای ۲۰۲۲، اسلام آباد. عکس: AFC
آرشیف: گردهمایی مهاجران افغان در برابر  دفتر سازمان ملل متحد برای مهاجران در اسلام آباد. عکس: ای پی ای/سهيل شهزاد
مهاجران افغان در پاکستان. عکس: آرشیف/ گیتی ایماژ
تحصن کنندگان خواهان رهایی یازده تن از معترضانی است که توسط پلیس بازداشت شده اند.
انتظار برخی از پناهجویان افغان در برابر دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پیشاور پاکستان. عکس:  آرشیف
حرکت اعتراضی افغان های مهاجر در پاکستان در برابر دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان
افغان هایی که از مرز افغانستان به پاکستان می روند. عکس: پکچرالیانس