پرتگال

تصویر کشتی‌ای در حال غرق شدن. اکواریوس نیز در این تصویر دیده می‌شود. عکس از پاتریک بار، اس او اس مدیترانه.
سعید فضل اولی، پناهجوی ایرانی در آلمان.