کرواسی

عکس از انسا/ یک پناهجوی سوریایی را در مسیر بالقان نشان می‌دهد.
عکس از آرشیف/ پولیس کرواسیا گروهی از پناهجویان را از یک لاری به دست آورد.
گروهی از مهاجران در بوسنیا، ماه اکتبر  ٢٠١٨. عکس از  خبرگزاری رویترز، مارکو جوریکا.
مهاجران در بوسنیا: هر روز شماری از آن ها سعی می کنند خود را از طریق مرز این کشور به کرواسیا برسانند.
تصویر از آرشیف: مهاجران در کرواسیا
کشتی نجات مهاجران در مدیترانه. عکس از: رویترز.
مهاجران در مرز بوسنیا با کرواسیا
حاملکی تا شش هفته قبل از زایمان دلیل برای جلوگیری از اخراج نیست.
مهاجران در بوسنی خواستار باز شدن مرز کرواسی هستند. عکس از: رویترز.
این مرد و گروهی از مهاجران پلیس کرواسیا را به خشونت متهم میکنند. عکس از ا. کامبر، دویچه ویله
مهاجران در کمپ بلیکا کلادوشا در نزدیکی مرز بوسنیا با کرواسیا. عکس از آرشیف مهاجر  نیوز
یک خانواده مهاجر افغان در کمپ ویلیکا کلادوشا، در نزدیکی مرز بوسنیا با کرواسیا. عکس از مهاجر نیوز.