یمن

عکس از آرشیف دویچه وله/ گروهی از پناهجویان سوار بر یک قایق در بحیره مدیترانه.