یونان

پولیس یونان در جستجوی پناهجویان در جزیره پاتراس.
پناهجویان در یونان
پولیس یونان در حال بازجویی خیمه های پناهجویان
الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است
بیش از ۷۰۰۰ مهاجر در کمپ موریا زندگی می کنند
گارد ساحلی ترکیه در حال تلاش برای نجات پناهجویان
عملیات پولیس برای بازداشت مهاجران در بندر پاتراس
پناهجویان در جاده های یونان
در گیری پولیس با تظاهر کنندگان در لیسبوس
مرز ترکیه با یونان
گفته می شود، در مرز خشکی یونان با ترکیه صدها مهاجر در قید پولیس هستند
جاده کنونی بالکان در نقشه بالا با رنگ گلابی مشخص شده است.