یونان

اوروس، منطقۀ مرزی میان یونان و ترکیه. عکس: مهاجر نیوز
 مهاجران در حال غرق شدن
واسکت نجات در دریای اژه. عکس: پکچرالیانس
جزیره تفریحی رودس یونان
میدان هوایی هراکلیون در جزیره کرت یونان
تصویری از مهاجران افغان در مرز یونان و ترکیه. عکس: آرشیف
قایق مهاجران در دریای اژه. عکس: رویترز
عقب راندن غیر قانونی پناهجویان در بحیره اژه
گارد ساحلی یونان در جریان یکی از عملیات هایش در بحیره اژه (عکس آرشیف)
 یک کشتی گارد ساحلی یونان در بندر میتیلین، عکس دانا البرز
مرز مشترک یونان و مقدونیه شمالی. عکس از ایماگو/ زوما پرس
کشتی فرانتکس در حال نظارت در  آب های یونان. عکس: پکچرالیانس