یونان

مهاجران نجات یافته در یکی از سواحل ایتالیا
نمایی از فیلم "بچه های موریا" در وب سایت فستیوال فیلم های موبایلی فرانسه
گروهی از پناهجویان افغان در جزیره لیسبوس یونان
 یک قایق مهاجران که در بحیره مدیترانه در حال غرق شدن است. (عکس از آرشیف)
مهاجران در جزیره یونانی لیسبوس
قاچاقبران انسان با بکار گیری قایق‌های غیرمعیاری پناهجویان را انتقال می‌دهند.
نمایی از یک کمپ مسدود شده مهاجران در جزیره کیوس در یونان. عکس از مهاجر نیوز
یکی از کمپ های مهاجران در یونان
یک مهاجر زن در کمپ موریا
مسعود احمد صدیق یکی از مهاجران افغان در آلمان
پولیس یونان گروهی از پناهجویان را با پاسپورت های جعلی بازداشت کرده است.
روند الحاق اعضای خانواده پناهجویان از یونان به آلمان از سر گرفته شد.