یونان

مهاجران در جزیره لسبوس یونان در جریان زمستان
پناهجویان را در یکی از اردوگاه های جزیره لیسبوس یونان نشان می‌دهد.
مقام های جزیره ساموس در یونان گفته اند که وضعیت در زمستان پیشرو از کنترول آنان خارج خواهد شد.
گارد ساحلی یونان یک گروهی از پناهجویان را به دست آورد. Picture Imago
سه پناهجو به پاس شجاعت در نجات دادن شماری افراد از آتش سوزی، شهروندی یونان را به دست آوردند.
Photo: Imago/Xinhua
کارت کارت بانکی نقدی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان. عکس از: مهاجرنیوز.
میزان ورود پناهجویان به اسپانیا بیشتر از ایتالیا و یونان است
عکس از آرشیف/ یکی از اردوگاه های پناهجویان را در یونان نشان می‌دهد.
عکس از آرشیف/ شماری از پناهجویان را در ترکیه نشان می‌دهد.
عکس از آرشیف/ پولیس یونان گروهی از پناهجویان را در شهر تسالونیکی به دست آورد.
نظرات مردم جزیره های ساموس و خیوس یونان در مورد مهاجران
مهاجران در جزیره خیوس یونان