دیدگاه

آزیتا رفعت عضو حزب "مرکز" سویدن و نماینده سابق پارلمان افغانستان
خشونت علیه زنان پناهجو و مهاجر هنوز هم وجود دارد
دویچه وله/ شماری از افغان‌ها با خانواده ماریا غم‌شریکی کردند.
دلفین کولن، نویسنده کتاب «دختری در جنگل»، عکس از ژولیا دومن
عکس: صنم عنبرین
پناهجویان ساحل عاج که توسط سازمان بین المللی مهاجرت از لیبیا به کشور شان برگردانده شده اند. عکس از رویترز.
سمیع نوری در کارگاه دوخت لباس خود در پاریس ، روز ٢٧ مارس ٢٠١٧. عکس از  Joel Saget  از  AFP.
یکی از خانه‌های مهاجران در روستای لا بروچی که در عقب آن رستورانت اتنوس و ساختمان مرکزی قرار دارد
تیاتر گود چانس از جنوری ۲۰۱۸ به راه افتاده است، عکس از ژولیا دومن، مهاجر نیوز
Photo: RFI / PERSIAN | نسیم وهابی در استودیو بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه
نهاد بیست و یک ساله خود را محصلی مثل دیگر محصلان دانشگاه لیل سوم می‌داند، عکس از ژولیا دومن، مهاجر نیوز
غفور حسین، شهروند بریتانیا، که با لاری غذای خود به مهاجران کمپ‌نشین غذا می‌دهد، عکس از غفور حسین.