دیدگاه

امانوئل ماکرون؛ هنگام دیدار شمال فرانسه؛ جنوری ٢٠١٨. رویترز
مهاجران در جزیره لسبوس یونان در جریان زمستان
پیمان جهانی مهاجرت سازمان ملل در مراکش مورد تایید قرار گرفت.
ماری-کارولین سگلیو،  روانشناس بالینی در شفاخانه ابن سینا بوبینی در نزدیکی پاریس. عکس از مهاجر نیوز
نازنین ولی، دانشجوی روان درمانی همراه با زنان پناهجوی و پناهنده در آلمان
ساجد جاوید وزیر داخله بریتانیا. عکس از: رویترز.
با وجود دیوارهای سیم خاردار در امتداد شاهراه‌ها مهاجران موفق می‌شوند بر سراه کامیون‌ها مانع ایجاد کنند.     عکس از مهاجر نیوز
عکس از حسین کرمانی- مهاجر نیوز- انکرسنتر
مقام های جزیره ساموس در یونان گفته اند که وضعیت در زمستان پیشرو از کنترول آنان خارج خواهد شد.
عثمان نوری، پناهجوی جوان افغان، توانسته در حرفه قبلی‌اش یعنی رنگمالی موتر در آلمان مصروف کارآموزی شود. عکس از ویدئوی دویچه وله
روز ٦ نومبر سال ٢٠١٧ در مدیترانه؛ یک مهاجر در حال غرق شدن. تصویر ویدئویی از یوتیوب
سازمان ملل می‌گوید که بیشتر افراد قاچاق شده در معرض آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند.