دیدگاه

تقریبا دو سوم (۶۱ درصد) از اطفالی که در این نظر پرسی شرکت کردند، گفتند که دوستان مهاجر یا مهاجر تبار دارند.
مهاجران نجات یافته در یکی از سواحل ایتالیا
یک مهاجر در حال اخراج از میدان هوایی لایپزیگ  آلمان (عکس از آرشیف)
 این پروژه را سازمان امدادی کاتولیک «Malteser Hilfsdienst e. V.» تمویل کرده است.
شهروندان کشورهایی که درآلمان «امن» تلقی می شوند، بسیار به ندرت پناهندگی دریافت می کنند.
عکس از حسین کرمانی- مهاجر نیوز- انکرسنتر
کمپ مهاجران در بلغاریا
تظاهرات احزاب بنیادگرا در پاکستان علیه لغو حکم اعدام آسیه بی بی، ٢ نومبر ٢٠١٨. عکس از خبرگزاری رویترز
در روم هزاران نفرعلیه سیاست مهاجرت حکومت اعتراض کنند
ایتالیا و اتریش در نظر دارند که پرونده پناهجویان نجات داده شده در مدیترانه را، در کشتی بررسی کنند.
امجد خان، مهاجر افغان در شهر سالزبورگ اتریش. عکس از عاصم سلیم
پورتال انترنتی "Trace the face" راه های جدیدی را برای جست و جو در سراسر جهان ممکن می‌سازد