اخبار

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف دویچه وله/ قرار است پناهجویان زیرسن رد شده افغان در این مرکز نگهداری شوند.
عکس از دویچه وله/ برگزاری مسابقات فوتبال میان پناهجویان به هدف ادغام موفق آنان صورت می‌گیرد.
عکس از آرشیف دویچه وله/ پولیس مجارستان با یک پناهجو را نشان می‌دهد.
کشتی دیچیوتی، متعلق به محافظان ساحلی ایتالیا سه شنبه شب ١٩جون به بندر پوزالو رسید. عکس از جیووانی ایولینو، خبرگزاری فرانسه
کشتی اکواریوس روز شنبه ١٧ جون  در بندر والنسیا در اسپانیا. عکس از مهدی شبیل
عکس از دویچه وله/ رقم بیجاشدگان داخلی در سال گذشته به بیش از ۶۸ میلیون تن در جهان رسیده است.
پولیس آلمان در حال کنترول در یکی از مرز های این کشور
REUTERS/Heino Kalis | کشتی "آکواریوس" حامل ۶٢٩ پناهجو در بندر "والنسیا" در اسپانیا. یکشنبه ٢٧ خرداد/ ۱٧ ژوئن ٢٠۱٨
اداره مهاجرت و پناهندگان آلمان
عکس از دویچه وله/ انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با هورست زیهوفر وزیر داخله فدرال این کشور.
عکس از دویچه وله/ لاری یخچالی که در آن جسد ۷۱ پناهجو به دست آمده بود.