اخبار

مهاجران افغان در حال بازگشت به افغانستان. عکس از خبرگزاری فرانسه.
مقام های فرانتکس در فرستادن پناهجویان از یونان به ترکیه نقش داشته اند./عکس: Reuters/G.Moutafis
دیدار پادشاه هالند از کمپ مهاجران (۳۱.۰۸.۲۰۲۲)
نمای از زاگرب پایتخت کرواسیا
بیرق های اتحادیه اروپا در برابر دفتر کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل. عکس: رویترز
پولیس آلمان
پاسپورت شهروندی آلمان و ترکیه
 «فاجعه حقوق اطفال» در افغانستان
پولیس پاریس خیمه‌های جوانان معترض را از مقابل ساختمان شورای ملی در پاریس برداشت. عکس: ژولیا دنفورت
افغان‌های بازگردانده شده از ایران. تصویر: IOM