اندورا کشور کوچک میان اسپانیا و فرانسه می‌خواهد در دو سال آینده حدود ۲۰ پناهجو را بپذیرد.
اندورا کشور کوچک میان اسپانیا و فرانسه می‌خواهد در دو سال آینده حدود ۲۰ پناهجو را بپذیرد.

کشور آندورا برای نخستین بار از طریق دهلیز بشردوستانه گروه کوچکی از آوارگان را قبول کرد. این کشور قصد دارد طی دوسال آینده در مجموع ۲۰ پناهجو بپذیرد.

به گزارش سازمان کلیسایی سنت اجیدیو در رُم، روز پنجشنبه دو خانواده که متشکل از چهار فرد بزرگسال و سه طفل بودند، به کشور کوچک اندورا رسیدند. اندورا می‌خواهد طی دو سال آینده در مجموع برای ۲۰ تن پناه بدهد.

آندورا کشور کوچک و مستقل است که در کوه‌های پیرنه میان فرانسه و اسپانیا قرار دارد. جمعیت این کشور حدود ۸۷ هزار تن می‌باشد. واحد پول آندورا، یورو است هرچند این کشور در اتحادیه اروپا عضو نمی‌باشد. این کشور ۴۶۸ کیلومتر مربع مساحت دارد.

سازمان کلیسایی سنت اجیدیو طرح دهلیزهای بشردوستانه را به هدف ورود قانونی آوارگان ایجاد کرد و در ماه می با حکومت اندورا دراین زمینه نیز به توافق رسیده بود.

در ماه فبروری سال ۲۰۱۶ ایتالیا برای نخستین بار با تلاش سازمان کلیسایی سنت اجیدیو و همکاری کلیساهای پروتستان، نخستین دهلیزهای بشردوستانه را گشود. مدل مشابه در کشورهای بلجیم، فرانسه و سن مارینو نیز وجود دارد.

به گفته یکی از سخنگویان سازمان سنت اجیدیو از این طریق تا به حال بیش از ۲ هزار تن از مناطق جنگی و بحران زده به اروپا آمده اند.


 

در همین زمینه