ماستر پلان مهاجرت دولت فدرال آلمان
ماستر پلان مهاجرت دولت فدرال آلمان

ندریاس پوت، محقق مهاجرت حکومت فدرال آلمان را متهم می کند که در زمینه اهدافش در زمینه سیاست مهاجرت، به خوبی به مردم توضیح نداده است. وی گفته این موضوع باعث شده که زمینه برای عوامگرایان بیشتر مساعد گردد.

 این محقق از دانشگاه اوسنابروک به شماره روز چهارشنبه روزنامه "اسنابروکر سایتونگ" گفت: «بحث بر سر معاهده مهاجرت سازمان ملل نشان می دهد که این موضوع چقدر با ترس آغشته است. سیاست نیز در (تثبیت این وضعیت) نقش قابل توجهی بازی می کند».

او ادامه داد: «بحث بر سر این معاهده مانند بحث های دیگر در زمینه مهاجرت نشان می دهد که حکومت بسیار دیر با جامعه ارتباط برقرار کرده است».

به گفته این دانشمند آلمانی سیاست مهاجرت و آوارگان تقریبا همیشه نسبی است. پوت گفت، «سیاستمداران باید پیشاپیش با مردم ارتباط برقرار کنند تا بتوانند آن ها را با خود همراه کنند. این موضوع برای آینده مشترک مان بسیار مهم است و نباید آن را به عوام گرایان واگذار کنیم».

پوت از معاهده مهاجرت دفاع کرد و گفت: «هدف از آن هدایت بهتر روند مهاجرت و تغییر ماهیت آن است تا بتوان پیامدهای آن را بهتر کنترول کرد». او افزود، در پیمان مهاجرت هیچگونه مشوقی وجود ندارد که مهاجران را برای آمدن به آلمان تشویق کند: «در این معاهده بر اصل حفظ حاکمیت تاکید شده است و با امضای آن حاکمیت ملی آسیب نمی بیند».

 به گفته آقای پوت، این پیمان از نظر حقوق بین الملل الزامی نیست: «قراردادی است برای مهاجرت منظم و قانونمند. ۲۳ هدف در این پیمان درج شده است. از آن جمله می توان از اقدامات لازم برای مبارزه با دلایل فرار نام برد».

بیش از ۱۸۰ کشور می خواهند این پیمان را قبول کنند و آلمان از جمله آن ها است. حزب راستگرای (ای اف دی) یا «بدیلی برای آلمان» که می ترسد با امضای این پیمان شمار بیشتری از مهاجران راهی آلمان شوند، به بحث در این باره دامن زد. 

در این میان، برخی از سیاستمداران در دو حزب خواهری دموکرات مسیحی آلمان (سی دی یو) و سوسیال مسیحی بایرن (سی اس یو) درباره پیمان مهاجرت اظهار شک و تردید کرده اند. کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا، اتریش، پولند و اسرائیل این معاهده را رد می کنند.

 

در همین زمینه