یک گروه از پناهجویان رد شده افغان از آلمان به کابل رسید.
یک گروه از پناهجویان رد شده افغان از آلمان به کابل رسید.

گروهی دیگری از پناهجویان رد شده افغان از آلمان شام سه شنبه اخراج شده و صبح چهارشنبه به میدان هوایی کابل رسیدند. دولت آلمان با وجود انتقادهای سازمان های حقوق بشری به اخراج افغان ها ادامه می دهد.

بر بنیاد اطلاعات خبرگزاری آلمان (دی پی ای) یک هواپیمای حامل پناهجویان اخراجی سه شنبه شام از میدان هوایی فرانکفورت به سوی کابل پرواز کرد. بر این اساس ۱۴ شهروند افغان از سراسر آلمان در این هواپیمای چارتر بوینگ ۷۶۷ به افغانستان انتقال داده شدند.

مقامات امور مهاجرت در کابل نیز تایید کرده اند که هواپیمای حامل ۱۴ پناهجوی اخراجی صبح چهارشنبه به میدان هوایی نشست کرده است. گفته می شود که بیشتر این پناهجویان مجرمانی هستند که محکوم شده بودند.

یک عکاس خبرگزاری آلمان (دی پی ای) گفته است که متوجه ورود چندین مرد جوان به میدان هوایی فرانکفورت بوده که نیروهای پولیس فدرال آن ها را همراهی می کرده اند و برخی از آن ها بر دست ها و پاهایشان زولانه داشته اند.

این نوزدهمین پروز مهاجران اخراجی از آلمان به افغانستان است. پیش از این پرواز، از ماه دسمبر سال ۲۰۱۶ تا به حال ۴۲۵ مرد طی ۱۸ پرواز به افغانستان پس فرستاده شده بودند.

سازمان حامی پناهجویان «پرو ازول» در یک بیانیه که روز سه شنبه نشر شد، ادامه اخراج به افغانستان را غیرمسئولانه خواند.

در این بیانیه آمده است، با توجه به حملات بزرگی که در هفته های گذشته در کابل انجام شده و چندین مورد اختطاف در جاده ها، خطراتی که پناهجویان اخراجی را در افغانستان تهدید می کند، رو به افزایش است.

سه شنبه شام چندین سازمان در میدان هوایی فرانکفورت علیه اخراج دسته جمعی به افغانستان اعتراض کردند.

دویچه وله

 

در همین زمینه