الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است
الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است
الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است

شمار اعضای خانواده پناهجویان دارای «حفاظت محدود» که درخواست الحاق خانواده داده اند، بسیار کمتر از آن است که مقامات آلمانی تصور می کردند.

از آغاز ماه آگست سال روان که الحاق اعضای خانواده به پناهجویان دارای حفاظت محدود در آلمان دوباره امکان پذیر شد، تا آغاز نومبر همین سال، در مجموع ۴۴ هزارو ۷۶۳ تن از اعضای خانواده های پناهجویان در خارج از آلمان خواستار تعیین وقت در نمایندگی های این کشور برای درخواست ویزا شده اند.

این اطلاعات از پاسخ وزارت داخله آلمان فدرال به سوال اولا یلپکه، نماینده حزب چپ ها در پارلمان آلمان به دست آمده است. روزنامه آلمانی «زود دویچه سایتونگ» این پاسخ را روز چهارشنبه نشر کرده است.

مساله الحاق اعضای خانواده پناهجویان دارای حفاظت محدود در اوایل سال روان، مذاکرات میان دو حزب خواهری محافظه کار و حزب سوسیال دموکرات آلمان برای تشکیل حکومت ائتلافی را پیچیده و مشکل ساخته بود.

در آن زمان، هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال هشدار داده بود که تا ۳۰۰ هزار تن از اعضای خانواده های این پناهجویان می خواهند به آن ها در آلمان ملحق شوند.

اعتراض مهاجران علیه پیش نویس قانون جدید الحاق خانوادگی برای پناهجویان در آلمان

ائتلاف بر سر قدرت به این نتیجه رسید که ماهانه تا به ۱۰ هزار تن از اعضای خانواده های این بخش پناهجویان ویزا بدهد. منظور از اعضای نزدیک خانواده، یعنی همسر، کودکان زیر سن و یا والدین پناهجویان خوردسالی هستند که این جا در آلمان زندگی می کنند.

بر این اساس قرار بود از ماه آگست تا پایان سال روان، ۵۰۰۰ تن از اعضای خانواده های پناهجویان به آن ها در آلمان ملحق شوند. اما بنا بر ارزیابی وزارت داخله، شمار اعضای خانواده هایی که به آلمان می آیند، آنقدر کم است که به سختی می توان به این حد و مرز رسید. در چهار ماه پیش از ۲۶ نومبر، فقط ۱۳۸۵ ویزا به اعضای خانواده ها تعلق گرفته است. بنا بر ارقام وزارت داخله دلیل این که تعداد ویزاها کم است، این است که اداره های ناحیه ای رسیدگی به امور اتباع خارجی ظرفیت لازم برای رسیدگی و بررسی تقاضاها را ندارند.

یلپکه از این قانون انتقاد کرد و گفت: «این محدودیت غیرانسانی است و باید لغو شود». به گفته او حق داشتن زندگی خانوادگی یک حق ابتدایی است و باید «برای پناهجویانی که حفاظت محدود دارند، نیز این حق دوباره و بدون هیچ محدودیتی اعتبار یابد».

منبع: دویچه وله

 

در همین زمینه