مهاجرین کاری در سال گذشته، پول بیشتری را به کشورهای مبدأ شان فرستاده اند.
مهاجرین کاری در سال گذشته، پول بیشتری را به کشورهای مبدأ شان فرستاده اند.

مهاجران کاری از کشورهای در حال توسعه و تازه صنعتی شده در سال ۲۰۱۸ بیش از ۴۷۰ میلیارد یورو به خانواده های شان فرستادند. به این ترتیب مبالغی که به کشورهای مبداء مهاجران حواله می‌شوند در آن جا مهمترین منبع پولی هستند.

بانک جهانی اعلام کرده است که این مبلغ یک ریکورد جدید است و یک دهم بیشتر از مبلغی است که در سال ۲۰۱۷ توسط مهاجران از کشورهای غنی به کشورهای مبداء شان فرستاده شده بود. مبالغ انتقال شده به این کشورها سه برابر کمک های رسمی انکشافی است.

از اواسط دهه ۱۹۹۰ به بعد کمک های انکشافی کمتر از آن مبالغی است که مهاجران به خانه می‌فرستند.

بانک جهانی فکر می‌کند که در سال روان مبالغی که مهاجران از خارج به خانه می‌فرستند، افزایش خواهد یافت. به گفته کارشناسان بیشتر این مبالغ پول به ترتیب به کشورهای هندوستان، چین، مکسیکو، فیلیپین و مصر فرستاده می‌شود.

افزون بر این اگر چین را در نظر نگیریم، میزان این مبالغ حواله شده از سرمایه گذاری های خارجی در این کشورهای مبداء بیشتر است و به این ترتیب مبالغ واریز شده توسط مهاجران در کشورهای مبداء شان به مهمترین منبع پولی تبدیل شده است.

هزینه زیادی که مهاجران به خاطر انتقال پول به وطن باید بپردازند

اقتصاددانان در گزارش شان راجع به «مهاجرت و توسعه» از هزینه زیادی که برای انتقال پول به خارج از یک کشور باید بپردازند، انتقاد کردند. به گفته آن ها‌، این هزینه در سه ماه نخست سال ۲۰۱۹ به طور متوسط هفت درصد مبلغ کل پول بوده است. به این ترتیب مهاجران از نظر مالی ضرر می‌کنند. سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ فیصله کرده بود که هزینه انتقال پول به وطن در چارچوب اهداف توسعه پایدار (سند ۲۰۳۰ یونسکو) به سه درصد کاهش یابد.

بانک جهانی گفته است در حالی که هزینه انتقال پول باید کاهش یابد، سیاستمداران نیز باید همزمان برای ایجاد شغل های بیشتر در کشورهای مبداء مهاجران تلاش کنند.

برگرفته از دویچه وله


 

در همین زمینه