کشتی تجارتی حامل ١٦ مهاجر از بندر شیربورگ فرانسه حرکت کرده بود و عازم ایرلند بود.
کشتی تجارتی حامل ١٦ مهاجر از بندر شیربورگ فرانسه حرکت کرده بود و عازم ایرلند بود.

یک شرکت کشتی رانی سویدنی خبر داده است که ١٦ مهاجر را در یک کانتینر در داخل یک کشتی این شرکت که از فرانسه به ایرلند میرفت، پیدا کرده است. ملیت مهاجران اعلانم نشده است.

بر بنیاد خبرنامه‌ای که روز پنجشنبه ٢١ نومبر از سوی شرکت ستینا لین (Stena line) منتشر شد حوالی ساعت ٩ شب چهارشنبه، کارمند یکی از کشتی‌های این شرکت هنگام یک بررسی معمولی ١٦ مهاجر را در داخل یک کانتینر پیدا کرد. بر اساس خبرنامه، کانتینر از بیرون قفل شده بود اما وضعیت مهاجران عادی بوده است.

کشتی شرکت سویدنی از بندر شیربورگ در شمال فرانسه حرکت کرده بود. پولیس ایرلند گفته است که بعد از رسیدن کشتی به بندر روسلیر درایرلند، مهاجران به ماموران اداره مهاجرت این کشور تسلیم داده شدند.

پولیس همچنین گفته است که راننده و مالک کامیون حامل کانتینر را دستگیر کرده است.

روز سه شنبه این هفته نیز در یک مورد مشابه، پولیس هالند ٢٥ مهاجر را در یک کانتیرن در داخل یک کشتی به مقصد ایرلند پیدا کرد.


 

در همین زمینه