کشتی نیروهای دریایی مالتا. عکس: رویترز
کشتی نیروهای دریایی مالتا. عکس: رویترز

سازمان عفو بین الملل روز سه شنبه حکومت مالتا را به استفاده از "روش های غیرقانونی" برای جلوگیری از سفر مهاجران به مدیترانه متهم کرد.

سازمان عفو بین الملل روز سه شنبه ۸ سپتمبر گزارشی با عنوان «موج مصونیت: نقض حقوق پناهندگان و پناهجویان توسط مالتا در مدیترانه مرکزی» را منتشر کرد. در این گزارش آمده است: «دولت مالتا اقدامات خطرناك و غیرقانونی را برای جلوگیری از مسافرت مهاجران و پناهجویان در دریا انجام داده است

این سازمان می گوید مقامات مالتا مهاجران را عقب رانده اند و یا قایق های آنها را به ایتالیا سوق داده اند. در این گزارش آمده است که مقامات این کشور همچنان صدها تن را در کشتی‌های نا مجهز بازداشت کردند.

توافق ها بین دو کشور مالتا و لیبیا

در این گزارش همچنان آمده است توافقی كه در اواخر ماه مه گذشته بین کشور های مالتا و لیبیا برای جلوگیری از مهاجران انجام شد، پس از بازگشت مهاجران، با عث خشونت در اردو گاه های لیبیا گردیده است. 

این آژانس افزود که برخی اقدامات مقامات مالتا ممکن است منجر به اعمال جرمی شده باشند.

 در ماه اپریل گذشته، کشور های مالتا و ایتالیا گفتند که به دلیل شیوع ویروس کرونا، بنادر خود را به روی مهاجران می بندند. آنها افزودند که می خواهند از منابع و انرژی خود برای مبارزه با بحران کرونا استفاده کنند.

سازمان عفو بین الملل می گوید از ابتدای سال جاری مالتا تنها ۲۱۶۱ مهاجر را پذیرفته است. 

این سازمان همچنان افزود که دولت مالتا نباید از تعیین بندرگاه امن برای تخلیه مهاجران نجات یافته خودداری کند.

«وضعیت کشتی مایرسک اتین رو به خراب شدن است»

گزارش سازمان عفو ​​بین الملل در حالی ارائه می شود که یک کشتی دانمارکی با ۲۷ مهاجر در آب‌های مدیترانه سرگردان است.

مایرسک اتین در چهارم ماه اگست به درخواست مقامات مالتا، مهاجران را در دریا نجات داد اما مالتا پس از آن اجازه ورود این کشتی را به سواحل این کشور نداد.

در همین حال، کمیساریای عالی سازمان ملل برای مهاجران  و سازمان بین المللی مهاجرت روز دوشنبه گفتند که مهاجران باید در اسرع وقت اجازه پیاده شدن از کشتی مایرسک اتین را بدست آورند.

روبرت ابیلا نخست وزیر مالتا روز یکشنبه به مجله مالتا تودی گفت: « مقامات دولت مالتا مسئولیتی در قبال کشتی مایرسک اتین ندارد. زیرا این کشتی یک کشتی دانمارکی است.»

بر اساس گزارش ها وضعیت مهاجران در کشتی مایرسک اتین رو به وخامت است. یکشنبه گذشته، سه مهاجر سوار بر این کشتی خود را به داخل آب انداختند که پس از آن توسط کارمندان این کشتی نجات یافتند. 

در همین زمینه