اردوگاه مهاجران در میدان ریپولیک پاریس به روز دو شنبه ۲۳ نوامبر با رفتار خشونت بار پلیس تخلیه شد. عکس از ساطمان اتوپیدیا ۵۶
اردوگاه مهاجران در میدان ریپولیک پاریس به روز دو شنبه ۲۳ نوامبر با رفتار خشونت بار پلیس تخلیه شد. عکس از ساطمان اتوپیدیا ۵۶

بیش از چند صد مهاجر که پس از تخلیه اردوگاه سن دنی در هفته گذشته سرگردان بودند، شام دوشنبه پس از استقرار اردوگاهی در میدان جمهوری پاریس با خشونت تخلیه گردیدند. به گفته سازمان اتوپیدیا ۵۶، خشونت از حد گذشته و رو به افزایش است.

شامگاه روز دوشنبه ۲۳ نوامبر بین ۴۰۰ تا۵۰۰ مهاجر به طرز خشونت بار از میدان جمهوری پاریس تخلیه شدند. این مهاجران قبلاً از اردوگاه سن دونی به آنجا خیمه زده بودند تا اینکه جایی برای سکونت پیدا کنند.

در جریان عملیات تخلیه، پلیس خیمه ها را برداشته و به طور غیر معمول مهاجران را متفرق کرد.

در ویدیو هایی که در جریان شب فیلمبرداری شده است، پلیس خیمه ها را بلند کرده و به زمین می کوبد تا فرد داخل آن را زمین بزند. در برخی دیگر از این ویدیو ها، آنها وسایل مهاجران را به داخل کامیون ها می اندازند. نیروهای امنیتی همچنان از گاز اشک آور برای متفرق کردن مهاجران استفاده می‌کند. اکثر این مهاجران افغان ها هستند. آنها پناهجویان و یا پناهندگان قانونی هستند که جایی برای مسکن ندارند.

«ما اینجا هستیم تا نشان دهیم جایی برای رفتن نداریم.»

این مهاجران مردهای تنهایی هستند و از جمله افرادی بودند که هفته گذشته در هنگام تخلیه اردوگاه سن دنی از آنها حمایت نشده است.

آنها که در خیابان بسر می برند، از دیر زمانی سرگردان هستند. بر اساس چشمدید ها آنها هر شب مورد آزار و اذیت پلیس قرار می گیرند.

مرتضی پسر۲۰ ساله مهاجر افغان به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما اینجا هستیم تا نشان دهیم كه جایی برای رفتن نداریم. ما نمی خواهیم مانند حیوانات زندگی كنیم. ما اینجا برای پناه یافتن آمده ایم.»

در همین مورد: تخلیه بزرگترین کمپ مهاجران در شمال پاریس و انتقال حدود ۲۰۰۰ مهاجر به سرپناه‌ها

مایل دو مارسیلوس از سازمان اتوپیدیا ۵۶ که در محل حضور داشت به مهاجر نیوز گفت: ما فکر کردیم که در تخلیه ناموفق اردوگاه سن دنی، پرفکتور راهی برای آن‌ها پیدا کرده است اما نه اینطور نیست. او پس از چشم دید خشونت بار تخلیه اردوگاه در میدان جمهوری پاریس گفت که درگیر "آمیزه ای از سرگردانی و تمایل به ادامه مبارزه" شده است.

او می‌گوید: «ما به نقطه عطف رسیده‌ایم. خشونت ها از حد عبور کرده است. پلیس حتا به وکیل ها و ژورنالیست هایی که آنجا آمده بودند احترام نکرد.»

به گفته مایل دو مارسیلوس دو مهاجر در جریان تخلیه مجروح شدند و به شفاخانه منتقل گردیدند. چندین عضوسازمان ها و همچنان ژورنالیستان نیز مورد خشونت قرار گرفتند.

«این مسئله واضح است، آن‌ها نمی‌خواهند مهاجران در پاریس باشند»

بر اساس گفته سازمان ها تخلیه اردوگاه مهاجران در میدان جمهوری پاریس مدت زیادی را در بر نگرفت. تخلیه از ساعت هفت شام شروع شده و میدان تا ساعت نه شب تخلیه گردید.

مایل دو مارسیلوس به ادامه صحبت هایش به مهاجرنیوز گفت: «یك گروه صد نفره برای درخواست كمك به شهرداری پاریس رفتند و آنها نمی دانستند که مهاجران باید کجا بروند. ما پاسخی نداشتیم اما یک مقام منتخب به ما گفت که راه حل ها ظرف سه روز پیشنهاد می شود...»

او می افزاید: «پس از تخلیه، مهاجران تا ناوقت های شب از پاریس رانده شدند. پلیس آنها را تعقیب کرده و آنها در پایان کار تنها ماندند. این یک مسئله واضح است، آنها نمی خواهند مهاجران در پاریس باشند.»

این مدافع حقوق مهاجران همچنان می گوید که مهاجران پس از تخلیه شب را در مناطق مختلف مانند سن دنی، اوبرویلیی و دیگر جاه ها گذراندند. آنها خیمه و پتو نداشتند. تمام خیمه ها و پتو های آنها از سوی پلیس تخریب شد و گرفته شد.

تصاویر شوک دهنده از این تخلیه اردوگاه نشر شده است

ان بروسا مسئول بخش مهاجران در شهرداری پاریس می گوید: «استراتژی دفتر پلیس در حال حاضر برای یک هفته فقط آزار و اذیت مهاجران و جلوگیری از اسکان آنها بوده است. فقط برای اینکه بتوانند بخوابند از اسکان آنها جلوگیری می شود. ما در کدام کشور هستیم؟ ما با این افراد که بیشتر پناهجو هستند همینگونه باید رفتار کنیم؟» وی افزود که از صحنه های" رسوا و شرم آور"صحبت می کند.

از تخلیه این اردوگاه، تصاویر و ویدیو های شوک دهنده که بیانگر خشونت پلیس است در رسانه های اجتماعی نشر شده است.

از سوی دیگر ژرالد دارمنن وزیر داخله کشور گفته است که با رئیس پرفکتور خواهد دید و در مورد برخورد های خشونت آمیز تحقیق خواهد شد.

در یک بیانیه مطبوعاتی از سوی پرفکتور پلیس و منطقه ایل دو فرانس این عملیات تخلیه به گونه مشترک صورت گرفته است. به گفته پرفکتور تشکیل چنین اردوگاه هایی که توسط سازمان های خاص سازماندهی شده است، قابل قبول نیست. بنابراین پلیس بلافاصله این اشغال غیرقانونی را در فضای عمومی تخلیه می کند.


 

در همین زمینه