آرشیف: تصویری از اردوگاه مهاجران درجنگل کاله قبل از تخلیه. عکس: مهدی شبیل/ مهاجرنیوز
آرشیف: تصویری از اردوگاه مهاجران درجنگل کاله قبل از تخلیه. عکس: مهدی شبیل/ مهاجرنیوز

در فرانسه سازمان های زیادی وجود دارند که به مهاجران کمک می کنند. هر سازمان در یکی از بخش های ویژه برای انجام کارهای اداری، کمک مالی، مسکن، اقامت، صحت، خوراک و پوشاک وسایر بخش های دیگر فعالیت دارد. مهاجرنیوز در مورد گزارش می دهد.

مهاجرانی که تازه به فرانسه می رسند در قدم نخست نیاز به خوراک پوشاک، مراقبت صحی و پناهگاه دارند. پس از آن برای روش کارهای اداری و پروسه پناهندگی خود به ادارات مربوط باید مراجعه کنند. در این جا لست سازمان ها و نهاد ها به ترتیب توضیح داده می شود:

بام، دفتر پذیرایی و پشتیبانی از مهاجران BAAM

سازمان بام یک نهاد اجتماعی و حقوقی است و مهاجران را در مورد حقوق آنها آگاه می سازد و هم چنان آنها را در مراحل اداری حمایت می کند.

معمولا این سازمان از پناهجویان که درخواست پناهندگی داده اند به روز های چهار شنبه و جمعه از ساعت پنج عصر تا هشت شب پذیرایی می کند اما در شرایط قرنطین و قیود شبگردی باید با آنها از طریق ایمیل به تماس شوید.

برای درخواست کمک نخست باید وعده ملاقات بگیرید. برای تماس با آنها از آدرس ایمیل نامه بفرستید.

Adresse: 8 rue Duchefdelaville, 75013 Paris

 baam.legal@gmail.com ou baam.sejour@gmail.com

سازمان حقوقی سیماد La Cimade

این سازمان به عنوان سازمان دفاع از حقوق مهاجران فعالیت می کند. دفتر سیماد مهاجرانی را که مشکل دادگاه و یا حقوقی دارند کمک می نماید. این سازمان همچنان به مهاجرانی که در بازداشتگاه به سر می برند از آنها حمایت حقوقی می کند.

برای درخواست کمک توسط این دفتر وعده ملاقات بگیرید.

  • دفتر سیماد در شهر بتانیول

شماره تلفون: ۰۱۴۰۰۸۰۵۳۴

دوشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰

چهارشنبه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰

  • دفتر سیماد در شهر لوگزامبورگ

تلفون: ٠٩٧٠۴۶۰۰۸۶ یا ۰۱۴۲۲۷۵۷۷

دوشنبه تا سه شنبه از ساعت ۱۰ تا ۳ بعد از ظهر

  • دفتر سیماد در بیلویل پاریس

تلفون: ۰۱۴۲۴۵۶۵۰۷

دوشنبه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰

سه شنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۹:۳۰

سکور کاتولیک Le CEDRE

این سازمان مهاجران را در بخش های اداری کمک می کند.

Adresse : 23 boulevard de Commanderie, 75019 Paris  

برای مصاحبه های فردی

دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت ۹ تا ۱۱:۳۰

معلومات برای نخستین اقدام در روند پناهندگی

دوشنبه ساعت ۹:۳۰

آگاهی در مورد مسائل دوبلین

سه شنبه و پنج شنبه ساعت ۹:۳۰

دو مازیل Dom’asile

این نهاد برای تکمیل مراحل اداری مربوط به درخواست پناهندگی مهاجران، آدرس پستی می دهد تا از طریق این آدرس پستی قابل اعتماد و رایگان به پناهجویان کمک کند.

گروه معلومات و پشتیبانی از اتباع خارجی Le Gisti

این نهاد در زمینه های مختلف حقوق اتباع خارجی در بخش های ویزا، حق اقامت، پناهندگی، تابعیت، اخراج، حقوق اجتماعی و سایر مسائل دیگر به آنها کمک حقوقی می کند. با این نهاد در طول هفته از دوشنبه تا جمعه توسط تلفون به تماس شوید. شما می توانید جهت درخواست به آدرس ذیل نامه بفرستید.

Adresse: 3 villa Marcès, 75011 Paris

تلفون: ۰۱۸۴۶۰۹۰۲۶

له هالت هیوماتیتیر La Halte humanitaire

این مرکز توسط شهرداری پاریس برای پذیرایی روزانه مهاجران است. در این جا مهاجران بدون مسکن مراجعه می کنند. امکانات دوش و توالت نیز موجود است. همه روز ها از ساعت نه صبح تا شش عصر باز است.

Adresse : 2 rue Perrault 75001 Paris

داکتران بدون مرز MSF

این سازمان برای تهیه غذا، مراقبت های پزشکی و روانی به مهاجران کمک می کند.

در پاریس، کلینیک سازمان داکتران بدون مرز در شمال آن موقعیت دارد.

داکتران جهان MِDM

سازمان داکتران جهان از افرادی که دسترسی به آنها برای مراقبت دشوار است استقبال می کند. آنها را معالجه و راهنمایی می کند. این سازمان راهنمایی و خدمات درمانی را بدون قرار ملاقات به مهاجران ارائه می دهد. این سازمان مهاجران را همچنان در بخش های اداری و حقوقی کمک می کند.

لو کومد Le Comede

این سازمان تبعیدی هایی را که نیاز به مراقبت پزشکی دارند درمان می کند و آنها را همراهی می نمایند. این سازمان در تمام روزهای رسمی هفته از دوشنبه تا جمعه در خدمت است.

برای درخواست کمک به مسایل حقوقی و اجتماعی به شماره ذیل به تماس شوید:

تلفون: ۰۱۴۵۲۱۶۳۱۲

برای در خواست کمک به مسایل صحی به شماره ذیل تماس بگیرید:

تلفون: ۰۱۴۵۲۱۳۸۳۹

برای درخواست کمک به مسایل صحی روانی به شماره ذیل به تماس شوید:

تلفون: ۰۱۴۵۲۱۳۹۳۱

دفتر حمایت از تبعیدی ها La Permanence pour les exilées

این دفتر با همکاری چندین سازمان دیگر مهاجران را در بخش های اداری کمک می کند. کارمندان سوسیال این دفتر به زبان های فراسی دری، پشتو، انگلیسی، فرانسوی و عربی با مهاجران صحبت می کنند. به روز های دوشنبه باز است. آدرس آن در ذیل نوشته شده است:

Adresse : 10 rue Affre, 75018 Paris

اتحادیه مهاجران ویلسون Le collectif Solidarité migrants Wilson

کارمندان این اتحادیه اکثرا در شمال پاریس مهاجران را کمک می کنند. به آنها وعده های غذایی، پوشاک و خیمه توزیع می کنند. کارمندان داوطلب آن مهاجران فاقد اسناد را در پروسه اداری کمک می کند.

اتوپیدیا Utopia 56

کارمندان این سازمان نیز اکثرا در شمال پاریس حضور داردند. آنها برای مهاجران غذا و خیمه توزیع می کنند. همچنان اطلاعات مربوط به مراحل اداری مهاجران را فراهم می کنند.

Watizat

این نهاد راهنمای مهاجران است و آنها را در ادارات مربوط (آدرس پستی، توزیع مواد غذایی، دسترسی به مراقبت های صحی، مراکز مراقبت روزانه، آموزش زبان فرانسه و ...) رهنمایی می کند. برگه رهنمایی به زبان های انگلیسی، فرانسوی، فارسی دری، پشتو و عربی نوشته شده است که آنرا می توانید در سایت ذیل دانلود کنید.

سازمان های مدافع مهاجران زیر سن

دفتر سازمان داکتران بدون مرز برای مهاجران زیر سن که مهاجران نوجوان را در بخش های اداری و صحی کمک می کند آدرس آن قرار ذیل است:

Adresse: 101 bis avenue Jean Lolive, 93500 Pantin 

لی میدی دو می Les Midis du Mie

به طور خاص جوانان زیر هژده سال که در پاریس زندگی می کنند و از حمایت مالی و اداری برخودار نیستند، تحت پوشش خود قرار می دهند. این سازمان وعده های غذایی را توزیع می کند و در مراحل اداری به افراد خردسال کمک می کند. این سازمان نیز تلاش می کند تا شبانه مکان خواب را برای مهاجران زیر سن فراهم نماید.

Adresse: 38 rue Pali-Kao, 75020, Paris

تیمی Timmy

این سازمان از خردسالان و نوجوانان بی سرپرست را به طور روزانه استقبال، راهنمایی وپشتیبانی می کند.

سازمان های که برای پناهندگان قانونی هستند

سینگا Singa

این سازمان برای پناهندگان و آن دسته از مهاجرانی است که قبولی دارند. این سازمان مهاجران را در بخش های مسلکی، مسکن کمک می کند. برای تماس در ایمیل ذیل مراجعه کنید:

​​​jaccueille@singa.fr

اکسیون آمپلوه ریفوجیی Action emploi réfugiés

این سازمان مهاجران قبول شده را در قسمت پیدا نمودن کار کمک می کند. آنها را در پروژه های کاری شان و سی وی یا درخواست نامه کار همراهی می کند. برای معلومات اینجا کلیک کنید.

لفپا L’AFPA

سازمان لفپا آموزش حرفه ای را برای پناهندگان اراوئه می دهد و آنها را برای تجارت کاری شان در جایی كه كمبود نیروی کار در فرانسه است معرفی می کند. به آنها محل اقامت نیز می دهد. این سازمان همچنان کورس های آموزش زبان فرانسوی رابه مهاجران قبول شده ارائه می کند.

سازمان های مدافع برای زنانی اتباع خارجی که مورد حشونت قرار گرفته اند

دفتر سیماد La Cimade

دفتر سازمان سیماد زنان اتباع خارجی را در بخش های حقوقی حمایت می کند.

تلفون: ۰۱۴۲۴۵۶۵۰۷

دوشنبه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰

سه شنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۹:۳۰

کالی Kâli

این سازمان نیز از زنان اتبع خارجی و یا مهاجر در بخش های مختلف حمایت می کند. آدرس و ایمیل آن در زیر این متن ذکر شده است:

Adresse : 5 rue de la Révolution, 93100 Montreuil 

association.kali@gmail.com 

راج فایر (شبکه استقلال زنان مهاجر و پناهنده) Rajfire 

این سازمان نیز از زنان خارجی و پناهنده حمایت می کند. آدرس و ایمیل آن است:

 Maison des femmes de Paris, 163 rue de Charenton, 75012 Paris

 rajfire.asso@gmail.com

تلفون: ۰۱۴۴۷۵۵۱۲۷

زنان زمین Femmes de la Terre

این سازمان حمایت کننده زنان مهاجر و پناهنده است و در ضمن زنان دیگری که ساکن فرانسه هستند و مورد آزار و خشونت قرار گرفتند، از طریق این سازمان حمایت می شوند. آدرس و ایمیل آن قرار ذیل است:

Adresse : 2 rue de la Solidarité, 75019 Paris

 contact@femmesdelaterre.org

تلفون: ۰۱۴۶۰۶۰۳۳۴

 

در همین زمینه