ماموران گارد ساحلی اسپانیا در جریان بیرون کردن
 اجساد مهاجران از آب 
 عکس از: REUTERS/Borja Suarez
ماموران گارد ساحلی اسپانیا در جریان بیرون کردن اجساد مهاجران از آب عکس از: REUTERS/Borja Suarez

بعد از مرگ سه مهاجر در مسیر بین ساحل غربی افریقا و جزایر قناری، پولیس اسپانیا ۱۴ فرد مظنون به قاچاق انسان را دستگیر کرده است. پولیس روز چهارشنبه اعلام کرد، دستگیر شدگان یک زن و ۱۳ مرد از کشور های مراکش، مالی، گامبیا، موریتانیا و گینه اند که بین ۱۹ تا ۴۵ سال سن دارند.

پولیس اسپانیا گفته است که ۲۳۷ پناهجو را این افراد مظنون به قاچاق انسان، تحت شرایط "بسیار بد" به جزایر قناری انتقال داده اند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، یک کودک نه ساله نیز در بین پناهجویانی است که جان باخته اند. جسد او را از قایق به آب پرت کرده بودند. بعد مادراین کودک خود را به قصد خودکشی به بحر انداخته بود.

گفته می شود که برای حمل و نقل پناهجویان در ماه های دسمبر و جنوری از کشتی های کمکی استفاده شده است. همچنین گزارش شده است که برای پناهجویان، از جمله ۲۶ فرد خردسال، "هیچ گونه اقدامات احتیاطی ایمنی، واسکت های نجات، غذا و نوشیدنی در نظر گرفته نشده بود. قاچاقبران برای انتقال پناهجویان بین ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ یورو طلب کرده بودند.

هشت تن از افراد بازداشت شده باید به خاطر حمایت از مهاجرت غیرقانونی و شش تن دیگر به جرم قتل سهل انگارانه در برابر محکمه پاسخگو باشند.

طبق اطلاعات وزارت داخله اسپانیا، سال گذشته بیش از ۲۳ هزار مهاجر وارد جزایر قناری شده اند که هشت برابر بیشتر از سال قبل عنوان شده است.

گفته می شود که میزان مهاجرت در این مسیر افزایش یافته است، چون کشورهای اروپایی برای جلوگیری از مهاجرت از طریق بحیره مدیترانه با ترکیه، لیبیا و مراکش به توافقاتی دست یافته اند.

 

در همین زمینه