کشتی سی واچ ۴ اولین ماموریت اش را در مدیترانه روز ۱۵ اگست ۲۰۲۰ آغاز کرد
  عکس از سی واچ
کشتی سی واچ ۴ اولین ماموریت اش را در مدیترانه روز ۱۵ اگست ۲۰۲۰ آغاز کرد عکس از سی واچ

کشتی نجات آلمانی "سی واچ ۴" پس از پنج ماه توقیف در بندر "پالرمو" در سیسلی ایتالیا، دوباره اجازه حرکت را به دست آورد. اما این حکم موقت است و درگیری قضایی در دیوان عالی اروپا هنوز جریان دارد.

مقامات ایتالیایی کشتی نجات "سی واچ ۴" را بعد از یک ماموریت اضطراری برای نجات مهاجران که قایق شان در معرض غرق شدن قرار گرفته بود، در ماه سپتمبر ۲۰۲۰ ، در پالرمو توقیف کردند. دلیل این توقیف نقص امنیتی عنوان شده بود. یک سخنگوی سازمان "دیده بان دریا" در برلین پایتخت آلمان گفته است که بعد از روند طولانی قضایی بالاخره محکمه اداری شهر سیسلی، درخواست آزادی کشتی "سی واچ ۴" را که مربوط همین سازمان است، پذیرفت.

این کشتی نجات قرار است برای بازرسی و رفع مشکلات امنیتی به اسپانیا برود.

یک اتحاد گسترده ای از مددکاران، کشتی نجات آلمانی "سی واچ ۴" را حمایت می کنند، از جمله کلیسای کاتولیک در آلمان. هاینریش بدفورد-اشتروم ابراز خشنودی کرده و گفته است که "آزادی کشتی سی واچ ۴ الزامی است او در ادامه گفته است: «تنها در چند هفته اول امسال ۱۸۵ نفر در آب های مدیترانه مرکزی غرق شده اند.» به گفته سازمان دید بان دریا "Sea-Watch"، فیصله محکمه اداری سیسلی موقتی است، زیرا در پایان سال ۲۰۲۰ این پرونده به دیوان عالی اروپا ارائه شده است. در دیوان عالی اروپا همچنین در مورد روشن ساختن اینکه کدام کشور در مورد مسایل امنیتی یک کشتی بشردوستانه می تواند قضاوت کند، فیصله خواهد شد. کشوری که کشتی در بندر اش لنگر انداخته است یا تصمیم به دست کشوری است که کشتی تحت پرچم اش فعالیت می کند در این مورد آلمان.

سازمان "دیده بان دریا" همچنین گفته است که یک کشتی دیگر این سازمان، "سی واچ ۳"، روز سه شنبه با ۳۶۳ مهاجر در برابر بندر سیسلی منتظر است تا یک بندر به اصطلاح امن برایش معرفی شود.

استفاده از کشتی های نجات غیرنظامی در مدیترانه، عمدتا در برابر سواحل لیبیا، از لحاظ سیاسی بحث برانگیز است.


 

در همین زمینه