کشتی نجات «سی واچ ۳»، عکس از : «سی واچ»
کشتی نجات «سی واچ ۳»، عکس از : «سی واچ»

گارد ساحلی ایتالیا کشتی نجات «سی واچ ۳» را در بندر اگوستا که در جزیره سیسیلی قرار دارد، توقیف کرد. دلیل این اقدام نقص های امنیتی عنوان شده است.

براساس اطلاعات شبکه رادیویی و تلویزیونی دولتی ایتالیا در شام یکشنبه، گارد ساحلی ایتالیا دلیل این اقدام را نقص های امنیتی عنوان کرده است.

کشتی سازمان «سی واچ» به تاریخ ۳ مارچ ۳۶۳ مهاجر را که سوار بر قایق بودند، در برابر ساحل لیبیا نجات داده و به بندر اگوستا انتقال داد.

گارد ساحلی ایتالیا پرسنل کشتی «سی واچ ۳» را متهم کرد که در بندر اگوستا باعث نشر روغن هیدرولیک شده اند و افزون براین آن ها در هنگام تفتیش کشتی، متوجه نقص هایی در زمینه جلوگیری از آتش سوزی و محافظت از محیط زیست شده اند.

مقام های ایتالیایی در فواصل منظم کشتی های متعلق به سازمان های خصوصی نجات مهاجران را تفتیش می کنند و در پی آن دستور توقیف این کشتی ها را صادر می کنند.

سازمان های امدادگر بارها از توقیف این کشتی ها به عنوان آزار و اذیت و جرم انگاری نجات مهاجران از بحر یاد کرده اند.

 در حال حاضر کشتی «اوشین وایکینگ» در بحیره مدیترانه  با ۱۱۶ مهاجر نجات یافته در انتظار صدور مجوز برای رفتن به یک بندر است. این کشتی متعلق به سازمان «اس او اس مدیترانه» است.

به گفته این سازمان، مهاجران در این کشتی به خاطر وضعیت بد آب و هوایی دچار مشکلات صحی شده اند.

پرسنل این کشتی در روز شنبه، ۱۰۶ مهاجر را که بر یک قایق بادی پرازدحام سوار بودند، در برابر ساحل لیبیا از  خطر غرق شدن نجات دادند. آن ها در روز پنجشنبه ده مهاجر را سوار کرده بودند.
 

در همین زمینه