واتیزات: رهنمای اطلاعاتی برای مهاجران در فرانسه. عکس: سازمان واتیزات
واتیزات: رهنمای اطلاعاتی برای مهاجران در فرانسه. عکس: سازمان واتیزات

واتیزات رهنمای اطلاعات و معلومات برای اشخاص مهاجر و تبعیدی است که در فرانسه زندگی می کنند. این رهنما موارد چگونگی درخواست پناهندگی، ادارات مسئول و نهادهای کمک کننده را با آدرس و مشخصات آن به مهاجران توضیح می دهد.

سازمان واتیزات "WATIZAT" برای دسترسی به اطلاعات افراد تبعیدی فعالیت می کند. این سازمان یک راهنمای معلومات را در چند زبان به فرانسوی، انگلیسی، عربی، فارسی-دری و پشتو منتشر می کند. این اطلاعات در مورد نهاد ها و ادارات مربوط مهاجران و اشخاص بی بضاعت است که هر ماه به روز شده و در دسترس آنها قرار داده می شود.

هدف آن آگاهی دادن مسائل مهم به افرادی است که در تبعید زندگی می کنند. مهاجران می توانند دسترسی به اطلاعات روزمره درباره روش پناهندگی، ادارات مسئول، آدرس ها و مشاوره های مفید داشته باشند.

برگه های معلومات در چندین زبان از جمله فارسی-دری ترجمه می شود. عکس: سازمان واتیزات
برگه های معلومات در چندین زبان از جمله فارسی-دری ترجمه می شود. عکس: سازمان واتیزات


این راهنما هر ماه به روز می شود تا دقیق ترین اطلاعات ممکن را در زمینه قانون، سیستم پذیرش پناهندگی، حقوق اجتماعی، کلاس های زبان فرانسوی، فعالیت های ورزشی و فرهنگی، کمک های صحی، توزیع غذا و سایر معلومات به طور مداوم به نیازمندان بدهد.

این رهنما در برگه ها چاپ می شود و یا هم از طریق تیلفون و یا کامپیوتر دانلود شده و به صورت انلاین از طریق سایت این سازمان به دسترس قرار می گیرد.

رهنمای اطلاعات برای مهاجران را در چندین زبان به ویژه فارسی-دری از اینجا دانلود کنید.

برای پیوستن به صفحه فس بوک سازمان واتیزات اینجا کلیک کنید.

 

در همین زمینه