پناهجویان سوریایی در قبرس (عکس آرشیف)
پناهجویان سوریایی در قبرس (عکس آرشیف)

پولیس قبرس بار دیگر ۱۸ مهاجر را که از ترکیه وارد شمال قبرس گردیده اند، متوقف کرده است. رسانه های قبرسی گزارش داده اند که این پناهجوبان شهروندان سوریه هستند. قرس از اتحادیه اروپا برای رسیدگی به وضع مهاجران خواهان کمک شده است.

همین چند روز قبل نیز ۲۲ مهاجر در قبرس متوقف گردیدند. عبور متداوم مهاجران از قبرس در گروه های کوچک، بار دیگر افزایش یافته و نگرانی ها را در این کشور کوچک جزیره ای در اتحادیه اروپا شدت بخشیده است. میزان مهاجرت ها به قبرس ۳۰ درصد افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

دولت قبرس گفته به حد نهایی توانایی اش برای رسیدگی به بحران مهاجرت رسیده، چراکه شمار مهاجرانی که حفاظت دریافت کرده اند، در این کشور اکنون به چهار درصد از کل جمعیت رسیده است.

براساس آمار اتحادیه اروپا، در میان هر یک میلیون نفر ساکن آلمان، ۱۲۰۰ تن مهاجر هستند، در حالی که این آمار در قبرس به ۸۴۰۰ نفر می رسد.

این کشور با توجه به میزان جمعیت، بیشترین درخواست های پناهندگی را در اتحادیه اروپا دریافت کرده است. قاچاقچیان انسان مهاجران را از ترکیه که در ۷۰ کیلومتری قبرس موقعیت دارد، به قبرس ترکی در شمال این کشور جزیره ای می آورند. به گفته رسانه های قبرسی، مهاجران از آنجا از مسیری پنهانی به خاک اصلی قبرس منتقل می گردند. آنان همین که به جنوب جزیره برسند، شامل قوانین اتحادیه اروپا می گردند.

اورزولا فون دیر لاین، رئیس اجرایی اتحادیه اروپا گفته که در حال جستجوی راه هایی برای "حمایت بیشتر" از قبرس و تقویت "فرانتکس" یا نیروی حفاظت مرزی اتحادیه اروپا می باشد تا از ورود بیشتر مهاجران به این کشور در حاشیه مدیترانه شرقی جلوگیری شود.

وی که روز پنجشنبه در این مورد صحبت کرد، در مورد چگونگی کمک به نیروی حفاظت مرزی اتحادیه اروپا جزئیاتی ارائه نکرد، اما گفت که دفتر حمایت از پناهندگی در اروپا می تواند به تسریع رسیدگی به درخواست های پناهندگی در قبرس کمک کند.

 

در همین زمینه