مرکز توقیف اداری منیل - املو در حومه ی پاریس.  عکس از : مهاجر نیوز/ مایوا پولی
مرکز توقیف اداری منیل - املو در حومه ی پاریس. عکس از : مهاجر نیوز/ مایوا پولی

سه فرد از یکی از بازداشتگاه‌های مهاجران در حال اخراج در شمال پاریس فرار کردند. سازمان‌های خیریه می‌گویند که از چندین ماه به این سو وضعیت در این بازداشتگاه، که در نزدیکی فرودگاه شمال پاریس واقع شده، ناآرام است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شب چهارشنبه بر پنجشنبه ۲۹ جولای، سه تن موفق شدند از بازداشتگاه منیل املو در نزدیکی فرودگاه رواسی فرار کنند. ظاهرًا فرار این افراد در جریان وقوع «یک شورش» و هنگامی اتفاق افتاد که تعدادی از بازداشت شدگان تلاش کردند از مرکز فرار کنند.

به گفته پولیس، بین ساعات ۱۱ شب تا ۲ بامداد، گروهی از بازداشت شدگان روی بام‌ها رفتند و اشیایی را به سوی نیروهای امنیتی پرتاب کردند. نیروهای امنیتی و ضد شورش با استفاده از گاز اشک آور موفق شدند حوالی ساعت یک بامداد وضعیت را آرام کنند. به گفته پولیس، در این حادثه یک تن حین افتادن از بام و یک تن دیگر توسط شاخه چوب زخمی شدند.

در همین باره: مهاجران یک بازداشتگاه در شمال پاریس به وضعیت بد بهداشتی خود اعتراض کردند

ماریون بوفیس، مسئول منطقه ایل دو فرانس در سازمان خیریه سیماد گفت که «از چندین روز به این سو وضعیت ناآرام است و بازداشت شدگان تلاش دارند فرار کنند.»

او در ادامه گفت که در اوایل ماه جولای یک تن موفق شد از مرکز فرار کند. حدود ۱۵۰ نفر در مرکز منیل املو در بازداشت به سر می‌برند.

سازمان سیماد میگوید که «برای برخی از افراد وضعیت غیرقابل تحمل شده است. تعدادی از آن‌ها برای بار سوم، دوره بازداشت ۹۰ روزه خود را سپری می‌کنند.»

مخالفت با آزمایش کرونا در بازداشتگاه‌های افراد در حال اخراج

از چندین ماه به اینسو، تعدادی از مهاجران بازداشت شده در بازداشتگاه‌ها از انجام آزمایش کرونا خودداری می‌کنند زیرا این آزمایش برای اخراج مهاجران غیرقانونی به کشورهای مبداء شان ضروریست.

در ماه جنوری مهاجران مرکز منیل املو به دلیل مخالفت با تصمیم ادامه بازداشت شان اقدام به آتش سوزی کردند. این افراد قبلاً با آزمایش کرونا مخالفت کرده بودند. به دنبال این آتش سوزی در ماه مارچ هفت تن به مجازات زندان محکوم شدند.

در همین مورد: ۷ خارجی به اتهام شورش در یک مرکز بازداشت در شمال پاریس به زندان محکوم شدند

کارشناسان حقوق مهاجران زندانی کردن مهاجران را غیرقانونی و نقض حقوق اساسی آن‌ها تلقی می‌کنند.

مهاجران و سازمان‌های خیریه همچنین از شرایط حاکم بر بازداشتگاه‌های افراد غیرقانونی نیز انتقاد می‌کنند. در ماه جنوری، سه مهاجر که قبلاً در مرکز منیل املو بازداشت شده بودند علیه بازرسی بدنی در حالت برهنه شکایت کردند. بازرسی افراد در حالت برهنه در فرانسه ممنوع است. در مواردی هم بازداشت شدگان در اعتراض به شرایط بازداشت شان، به اعتصاب غذا یا خودکشی اقدام کرده‌اند.

در ماه فبروری، استر بن باسا، یک نماینده سبزها در پارلمان فرانسه به گونه غیرمنتظره از مرکز منیل املو بازدید کرد و با انتقاد از شرایط ناگوار بازداشت در این مراکز خواهان حذف آن‌ها شد. 

بیشتر بخوانید: فرانسه: در مرکز منیل-امیلو، ناامیدی، خارجیان بازداشت شده را به خودکشی وادار می‌کند

 

در همین زمینه