اعضای یک خانواده افغان که بعد از  ۱۵ اگست در جریان عملیات تخلیه به فرانسه رسیده‌اند. عکس از رویترز
اعضای یک خانواده افغان که بعد از ۱۵ اگست در جریان عملیات تخلیه به فرانسه رسیده‌اند. عکس از رویترز

شورای دولت (دادگاه عالی) فرانسه اعلام کرد نیازی وجود ندارد که برای الحاق خانوادگی مهاجران افغان تدابیر جدیدی اتخاذ گردد. به گفته این شورا، مقام‌ها قبلاً اقدامات لازم را انجام داده‌اند.

بعد از به قدرت رسیدن گروه طالبان در کابل در ۱۵ اگست، چندین مهاجر افغان در فرانسه، از شورای دولت این کشور خواهان اقداماتی ویژه برای تسریع روند الحاق خانواده‌های شان شده بودند.

روز چهارشنبه ۸ سپتمبر، شورای دولت اعلام کرد که برای تسریع این روند و اعطای ویزا، نیازی به اقدامات تازه وجود ندارد.

به گفته شورای دولت «اداره مسئول گفته است که با درنظرداشت تحول وضعیت امنیتی، در آینده اقداماتی اتخاذ خواهد شد تا امکانات انسانی و مادی سفارتخانه‌های مربوطه هماهنگ گردد.»

در تصمیم شورای دولت آمده است: «در شرایط نامطمئن کنونی و با درنظرداشت پیشرفت‌های حاصله در دوران بررسی درخواست‌ها برای اقدامات جدید، قاضی دوسیه معتقد است که فعلاً نیازی به اتخاذ تدابیر بیشتر وجود ندارد.»

در همین زمینه: شورای دولت فرانسه محدودیت صدور ویزای الحاق خانوادگی برای مهاجران را لغو کرد

وزارت داخله فرانسه تعهد کرده است که کنسولگری‌های مختلف فرانسه به آن عده از افغان‌ها ویزا اعطا کنند که نمی‌توانند به دلیل شرایط «پیش بینی نشده و اجباری» به سفارت فرانسه در کشور شان مراجعه کنند.

حدود ۳۵۰۰ درخواست الحاق خانوادگی که از سوی افغان‌ها در فرانسه ارائه شده، منتظر پاسخ هستند.

تعدادی از این درخواست‌ها از ماهها یا حتی سال‌های قبل بدون پاسخ مانده‌اند. به گفته سازمان سیماد، یک مهاجر افغان در فرانسه باید به طور متوسط تا سه سال و نیم انتظار بکشد تا بتواند اعضای خانواده اش را به فرانسه بیاورد.

بنابر آمار اداره اتباع خارجی فرانسه، از ماه جنوری تا جولای ۲۰۲۱ تنها ۴۳۱ ویزای الحاق خانوادگی به افغان‌ها داده شده است. 

در همین زمینه: پناهندگان افغان در فرانسه و دشواری‌های درخواست ویزای الحاق خانوادگی 

 

در همین زمینه